Sátoraljaújhely

Pályázati Felhívás: Esély Otthon Sátoraljaújhelyen lakhatási támogatás benyújtására

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S

Esély Otthon Sátoraljaújhelyen lakhatási támogatás benyújtására

 Sátoraljaújhely Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16-2017-00041 számú, Esély Otthon Sátoraljaújhelyen elnevezésű projekt keretében, Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Esély Otthon – „Esély Otthon Sátoraljaújhelyen” ösztönző támogatásainak Szabályzatáról hozott 261/2021.(IV.26.) határozata alapján pályázatot ír ki a 18-35 év közötti korosztályba tartozó fiatalok számára. 

A projekt keretében 14 önkormányzati tulajdonú lakás került felújításra és bútorokkal, háztartási gépekkel felszerelésre, melyet a pályázók 2 éves időtartamra kaphatnak meg. Ezen időszak alatt bérleti díjat nem, csak a rezsiköltségeket kell fizetniük, valamint közösségi célú önkéntes tevékenységet kell végezniük.

A felsoroltakon kívül számos olyan rendezvény és program megrendezésre kerül, melyeken a fiatalok munkaszerzési, elhelyezkedési ismereteket, tanácsokat kapnak.

Jelen pályázati forduló keretében az alábbi lakások kerülnek kiutalásra:

3945 Bányácska utca 12.
1 szoba
összkomfortos
45 m2

3980 Kazinczy utca 48.
3 szoba
összkomfortos
86 m2

3980 Kazinczy utca 53.
2 szoba
komfortos
76 m2

3980 Jókai Mór utca 43/2.
1 szoba
összkomfortos
52 m2

3980 Hajnal utca 6. III/16.
2 szoba
komfortos
51 m2

A pályázók köre:


Pályázatot nyújthatnak be azon 18-35 év közötti hiányszakmával rendelkező fiatalok, akik Sátoraljaújhelyen lakóhellyel rendelkeznek vagy a településen kívánnak letelepedni és Sátoraljaújhely közigazgatási területén működő munkáltatónál dolgoznak, vagy kívánnak munkát vállalni. A részletes támogatási feltételek és információk a pályázati szabályzat és pályázati űrlapok elérhetők:
http://www.nyilvanossag.satoraljaujhely.hu/eselyotthon/letoltes.htm

A pályázat elbírálása:


A beérkezett pályázatok a fent megnevezett határozat mellékletét képező meghatározott szempontrendszer alapján kerülnek rangsorolásra, és ennek figyelembevételével a Szociális és Egészségügyi, a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási, valamint a Nevelési Ifjúsági, Civil- Sportügyi és Közművelődési bizottságok döntenek együttes, zárt ülés keretében a támogatás elbírálásáról.


A pályázatok benyújtásának ideje:

2022. szeptember 12. napja 16:00 óra.

A pályázatok benyújtásának módja:

Személyesen, vagy postai úton a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatalban, (3980, Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.), elektronikusan az aljegyzo@satoraljaujhely.hu e-mail címen.

A pályázati döntés várható határideje:

2022. szeptember 30.

A támogatások kezdő időpontja:

2022. október 15.


Sátoraljaújhely, 2022. augusztus 15.


Szamosvölgyi Péter sk.
polgármester

Leave Your Comment

Megszakítás