Sátoraljaújhely

Pályázati kiírás: műszaki ügyintéző

Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Osztály

Műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás, felszólítás, előkészítése. Közterületek szabálytalan kialakítására intézkedés az építtető felé, kapcsolattartás a közterület-felügyelettel, szaktervezővel, építtetővel, illetékes hatósággal ügyintézés. Települési csapadékvíz elvezető rendszerek és közutak üzemeltetésével kapcsolatos feladatok. Lakossági panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálása. Adatszolgáltatások, beszámolók, dokumentációk elkészítése, kapcsolattartás a vízügyi hatósággal, közmű szolgáltatókkal. Közterületi kialakításra vonatkozóan a hatályos jogszabályi rendelkezések, útügyi és vízügyi szakmai utasítások betartása, betartatása. Részvétel a közútkezelőként engedélyezési és véleményezési eljárásokban. Közlekedési és víztelenítési szempontból rendezési tervek véleményezése, együttműködve a főépítészettel. Önkormányzati épületek, utak, közművek építésével, működésével, fenntartásával, felújításával ás átalakításával kapcsolatos műszaki feladatok ellátása. Környezetvédelmi és természetvédelmi önkormányzati feladatok döntés előkészítése, végrehajtásának szervezése. Kommunális feladatellátásban kapcsolattartás az érintett intézményekkel. A tevékenységi körébe tartozó képviselő-testületi előterjesztések összeállítása. Ügyfelekkel való kapcsolattartás. Képviselőtestületi, bizottsági előterjesztések készítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény, valamint a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselőkre vonatkozó hivatás etikai alapelvekről, és etikai eljárásszabályairól, valamint a köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 18/2020. (XI. 6.)önkormányzati rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Középfokú képesítés,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Egyetem,
 •         Közigazgatási vagy gazdasági területen eltöltött – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •         ECDL
 •         Közigazgatási szakvizsga
 •         B kategóriás jogosítvány

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •         határozott fellépés
 •         jó kommunikációs készség
 •         stressztűrő képesség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. október 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Fazekas Márk Péter nyújt, a +36707773748 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ISU/7074-15/2022. , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző.

vagy

 •         Elektronikus úton dr. Terdik Sándor részére a jegyzo@satoraljaujhely.hu E-mail címen keresztül

vagy

 •         Személyesen: dr. Terdik Sándor, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Zemplén Televízió – 2022. szeptember 19.
 •         Sátoraljaújhely Város honlapja, azaz www.satoraljaujhely.hu – 2022. szeptember 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ISU/7074-15/2022.,valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.satoraljaujhely.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. szeptember 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Előző Pályázati kiírás: Vagyongazdálkodási ügyintéző

Leave Your Comment

Megszakítás