Sátoraljaújhely

Pályázati kiírás: Vagyongazdálkodási osztályvezető

Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási osztály


Vagyongazdálkodási osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Vezeti az osztályt, biztosítja az ügyintézés, az ügyvitel, jogszerűségét, szakszerűségét és az ügyintézési határidők betartását, ügyfélcentrikus ügyintézés megvalósítását. Szervezi és ellenőrzi a köztisztviselők munkáját, az osztály munkájáról munkatervet készít.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás célú helyiségek, lakások, telekingatlanok gazdálkodásának koordinálása. A munkakörhöz tartozó panaszok, bejelentések, kérelmek felvétele, megválaszolása. Bérleti szerződések elkészítése. Közreműködés a vagyongazdálkodással kapcsolatos képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések előkészítésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselőkre vonatkozó hivatás etikai alapelvekről, és etikai eljárás szabályairól, valamint a köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 18/2020. (XI. 6.) önkormányzati rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Egyetem,
 •         Közigazgatási vagy gazdasági területen eltöltött – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Egyetem, jogász,
 •         Közigazgatási vagy gazdasági területen eltöltött – Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
 •         ECDL

Elvárt kompetenciák:

 •         határozott fellépés,
 •         jó kommunikációs készség,
 •         stressztűrő képesség,
 •         váratlan helyzetekre való hatékony reakció,
 •         konfliktuskezelő képesség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •         Közigazgatási szakvizsga
 •         B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a Kttv. 39.§ (1) bek. szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, hatsági bizonyítvány megkérésének igazolása
 •         Fényképpel ellátott önéletrajz a Kttv. 5. mellékletében meghatározott kötelező adatkörrel és a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. § és 1. mellékletben foglaltak figyelembevételével
 •         Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát igazoló okmányok másolata, közigazgatási szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
 •         Pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, és a pályázat elbírálásában résztvevők személyi anyagát megismerhetik
 •         Pályázó nyilatkozata, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi hatálya alatt, nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 •         A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. október 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Fazekas Márk Péter nyújt, a +36707773748 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ISU/7074-13/2022. , valamint a munkakör megnevezését: Vagyongazdálkodási osztályvezető.
 •         Elektronikus úton dr. Terdik Sándor részére a jegyzo@satoraljaujhely.hu E-mail címen keresztül
 •         Személyesen: dr. Terdik Sándor, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Zemplén Televízió – 2022. szeptember 19.
 •         Sátoraljaújhely Város honlapja, azaz www.satoraljaujhely.hu – 2022. szeptember 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.satoraljaujhely.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. szeptember 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Előző Hirdetmény: 1825/3 hrsz-ú ingatlan bérbeadása

Leave Your Comment

Megszakítás