csütörtök, 20 április 2017 10:45

ZHK tájékoztató

TÁJÉKOZTATÁS

- a zöldhulladék gyűjtéséről és a hulladékudvar igénybevételének feltételeiről -

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata értesíti az ingatlanhasználókat, hogy a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Nonprofit Kft. 2017. május 1-től megkezdi a házhoz menő zöldhulladék begyűjtését.

A zöldhulladék begyűjtése havonta egy alkalommal, az adott hónap első hetében a járattervnek megfelelően történik. A zöldhulladék gyűjtéséhez rendszeresített hulladékgyűjtő zsákot a szolgáltató először 2017. április 24-től április 30-ig, ezt követően havonta díjmentesen biztosítja a szállítás időpontjában. A Z.H.K. Kft. kizárólag a „zöldhulladék gyűjtőzsák” feliratú zsákot szállítja el, melyben csak biológiailag lebomló növényi részek, így falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom, stb. gyűjthető. Közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű ágak, legfeljebb 2 cm átmérőig, egy méter hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők a gyűjtőzsák mellé.

Kérjük a már korábban a közterületre kihelyezett zöldhulladékok és azokat tartalmazó zsákok visszahelyezését az ingatlanokra a zöldhulladék szállításának első időpontjáig.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a zöldhulladék átvételét a hulladékgyűjtő udvar folyamatosan biztosítja.

 

A hulladékudvar nyitva tartási rendje megváltozott az alábbiak szerint:

Hétfő: ZÁRVA

Kedd: ZÁRVA

Szerda: 10.00 - 18.00

Csütörtök: ZÁRVA

Péntek: 10.00 - 18.00

Szombat: 8.00 - 16.00 (csak páros héten)

 

A hulladékudvarba a természetes személy ingatlan tulajdonos ingyenesen szállíthat be évente maximum 400 kg-ot – esetenként 200 kg-ot – meg nem haladó elektronikai hulladékot, lomhulladékot, szárazelemet, fáradt olajat, háztartási veszélyes hulladékot.

Ugyancsak ingyen, de mennyiségi korlátozás nélkül fogadják az elkülönítetten gyűjtött papír-, műanyag-, üveghulladék, és háztartási zöldhulladékot.

A hulladékudvarba vitt hulladék díjmentes átvétele akkor történik meg, ha a hulladékot kiszállító természetes személy lakcímkártyát és a közszolgáltatási díj befizetését igazoló nyugtát (feladóvevény, átutalási megbízás) bemutatja a hulladékot átvevő dolgozónak.

A jogi személy fent megjelölt hulladékot csak külön díjfizetés ellenében (mennyiségi korlátozással) szállíthat a hulladékudvarba. A jogi személy törzskönyvi kivonattal, cégbírósági bejegyzéssel, vagy más hitelt érdemlő módon köteles igazolni jogosultságát.

 

Az építési-bontási törmeléket 350 kg/fogyasztási hely /év mértékben a hulladékudvar átveszi. Az átvétel díjmentes, ellenben feltétele, hogy a fogyasztó az építési bontási hulladékot elkülönítetten az alábbi három színnek megfelelő anyagtípusba sorolva gyűjtse:

Szürke: beton és kő

Fehér: csempe és fajansz

Vörös: cserép és tégla

 

A 350 kg/fogyasztási hely/év feletti mennyiséget kizárólag a Mento Kft. veszi át bodrogkeresztúri lerakóban a díjszabásnak megfelelő ellenértékért.

Az építési-bontási hulladék átadására csak magánszemélyek jogosultak.

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata

menu-logo