csütörtök, 12 október 2017 08:54

Szociális jellegű bérbeadásra - Losárdi Zs. u. 21. fsz. 1.

HIRDETMÉNY

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata szociális jelleggel történő bérbeadásra – az alábbi állapotban – meghirdeti a Sátoraljaújhely, Losárdi Zs. u. 21. fsz. 1. szám alatti, 1 szobás, 39 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakását.

A lakás bérleti díja : 220.- Ft/m2, melyet  10%-kal meg kell emelni, mert a lakás külső hőszigeteléssel rendelkezik, így a bérleti díj 242.-Ft/hó/m2,azaz 9.438.-Ft/hó.

 Ingatlan állapota:

- fala és burkolata jó állapotú,

- fürdőszobában: kád, kézmosó, WC, bojler,

- konyha : nincs berendezési tárgy.

A bérbeadás időtartama: 3 év.

 

Szociális helyzet alapján kiutalandó lakás bérlője az lehet,

  1. a) akinek vagy házastársának (élettársának) vagy vele együtt lakó, vagy együtt költöző közeli hozzátartozójának tulajdonában, haszonélvezetében nincs másik beköltözhető lakás, és
  2. b) családjában – az együtt költöző közeli hozzátartozókat is beleértve – az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő vagy nyugdíjas házaspár esetében 400%-át, és
  3. c) családja nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250-szeresét meghaladja.

A fenti  bérleti díjból szociális helyzet alapján kedvezmény illeti meg a bérlőt amennyiben,

  1. a) az együtt költözők egy főre eső jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri el, a havi lakbértámogatás mértéke a lakbér havi összegének 20%a,
  2. b) az együtt költözők egy főre eső jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem éri el, a havi lakbértámogatás mértéke a lakbér havi összegének 10%-a.

A bérleti díjkedvezményre való jogosultságot jövedelemigazolás(okk)al  kell igazolni.

A leendő bérlő a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 11/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete szerint köteles a lakást fenntartani.

A lakás megtekinthető a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Igazgatási Osztályával (Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) történő egyeztetés alapján. A pályázatokat Sátoraljaújhely Város Önkormányzatához címezve, külön formanyomtatványon, lakcímkártya másolattal 2017. október 24-én 16:00 óráig beérkezően lehet írásban benyújtani.

A pályázatok elbírálására a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság következő ülésén kerül sor, amelynek eredményéről minden pályázó külön értesítést kap. Bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Igazgatási Osztályán kérhető személyesen (D épület, I. emelet, 58-as szoba) vagy telefonon 47/525-100.

menu-logo