kedd, 05 december 2017 14:56

Szociális jellegű bérbeadásra - Kossuth Lajos utca. 24. szám Fsz./1.

HIRDETMÉNY

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata szociális jelleggel történő bérbeadásra – megtekintett állapotban – meghirdeti a Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos utca. 24. szám Fsz./1. szám alatti komfortos komfortfokozatú, 2 szobás, 62 m2 alapterületű lakását.

A lakás bérleti díja : 220.-Ft/hó/m2, melyet 10%-kal meg kell emelni, mert a lakás a Mártírok útja, Esze Tamás utca a Jósika utcáig, az Arany János utca az Illyés Gyula utcáig, a Kisfaludy utca, az Árpád utca a Kisfaludy utcától, a Vasvári Pál utca a Posta-köz, a Kazinczy utca a Mártírok útjáig körülhatárolt közterületen fekszik, illetve további 8%-kal, mert a lakás a lakás bekerített udvarral és kapuval ellátott ingatlanon fekszik, így a bérleti díj 260.-Ft/m2/hó, összesen 16.120.- Ft/hó.

A bérbeadás időtartama: 3 év.

Ingatlan állapota:

-  az ingatlan falai, burkolata jó állapotú

-  fürdőszobában kád,  kézmosó csapteleppel, WC külön helyiségben, kézmosóval

- a lakásban két cserépkályha és egy teatűzhely található

- a konyhában konyhaszekrény, csaptelep

Szociális helyzet alapján kiutalandó lakás bérlője az lehet,

  1. akinek vagy házastársának (élettársának) vagy vele együtt lakó, vagy együtt költöző közeli hozzátartozójának tulajdonában, haszonélvezetében nincs másik beköltözhető lakás, és
  2. családjában – az együtt költöző közeli hozzátartozókat is beleértve – az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő vagy nyugdíjas házaspár esetében 400%-át, és
  3. családja nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250-szeresét meghaladja.

A fenti bérleti díjból szociális helyzet alapján kedvezmény illeti meg a bérlőt amennyiben,

  1. az együtt költözők egy főre eső jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri el, a havi lakbértámogatás mértéke a lakbér havi összegének 20%a,
  2. az együtt költözők egy főre eső jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem éri el, a havi lakbértámogatás mértéke a lakbér havi összegének 10%-a.

A bérleti díjkedvezményre való jogosultságot jövedelemigazolás(okk)al  kell igazolni.

A leendő bérlő a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 11/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete szerint köteles a lakást használni.

A lakás megtekinthető a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Igazgatási Osztályával (Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) történő egyeztetés alapján. A pályázatokat Sátoraljaújhely Város Önkormányzatához címezve, külön formanyomtatványon, lakcímkártya másolattal 2017. december 15-én 12:00 óráig beérkezően lehet írásban benyújtani.

A pályázatok elbírálására a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság következő ülésén kerül sor, amelynek eredményéről minden pályázó külön értesítést kap. Bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Igazgatási Osztályán kérhető személyesen (D épület, I. emelet, 58-as szoba) vagy telefonon 47/525-100/ 9162, 9155 mellék.

menu-logo