szerda, 08 január 2020 11:44

Piaci alapon történő bérbeadásra - Esze Tamás utca 30.

HIRDETMÉNY

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) piaci alapon történő bérbeadásra – megtekintett állapotbanliciteljáráson meghirdeti a sátoraljaújhelyi 2581/A/6 hrsz-ú, Sátoraljaújhely, Esze Tamás utca 30. ajtószám alatti, egy szobás, 31 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakását.

A lakás induló bérleti díja : 350.-Ft/m2/hó, így az induló bérleti díj összesen 10.850.-Ft/hó.

A bérbeadás időtartama: 1 év.

Több jelentkező esetén a lakás bérleti jogát az a pályázó nyeri el, aki a liciteljárás során a legmagasabb bérleti díjra tesz ajánlatot.

A liciteljáráson való részvétel feltétele:

- 10.850.- Ft összegű kaució megfizetése, amely összeg sikeres pályázat esetén a bérleti díjba beszámításra kerül, a többi pályázónak az önkormányzat 5 munkanapon belül visszafizeti,

- pályázat benyújtása, amely tartalmazza

- a pályázó nevét, címét, személyes adatait, telefonos és e-mailes elérhetőségét, az együttköltöző családtagokat és adataikat

- nyilatkozatot a pályázat feltételeinek elfogadásáról,

- a pályázó és együttköltöző családtagjai jövedelmeinek hitelt érdemlő igazolását

Az ingatlan megtekinthető: külön időpont egyeztetés szerint 2020.01.14-én, kedden 14:00-15:00 között 2020.01.16-án, vagy csütörtökön 10:00-11:00 óra között.

A pályázatot írásban kell benyújtani, amelynek tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, az együttköltöző családtagokat, valamint nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadja.

Bérleti szándékot – a kaució befizetését igazoló bizonylat másolatával, valamint az írásban benyújtott pályázattal – a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Osztályára kell benyújtani 2020. január 17. napján 12:00-ig.

A liciteljárás időpontja: 2020. január 20. 14:00 óra, helyszíne: Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. „C”. épület 1. emelet.

Bővebb felvilágosítás kérhető és megtekintési időpont egyeztethető a 47/525-100-as telefonszám 9155, 9162, 9179 mellékein.

menu-logo