szerda, 13 május 2020 11:17

Cigány származású fiatalok támogatási pályázata 2020-21

Tájékoztató

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság által a középfokú oktatási intézményekben tanuló cigány származású fiatalok rendőrré válását elősegítő támogatási rendszer elnyerésére kiírt pályázatra történő jelentkezéshez

  1. A pályázatra jelentkezés a csomagban található és kitöltendő nyomtatványok, valamint a jelen tájékoztatóban felsorolt dokumentumok benyújtásával történik.

Érvényes jelentkezéshez az alábbi nyomtatványokat kérjük:

  1. kitöltött jelentkezési lap, adatvédelmi- és hozzájárulási nyilatkozat
  2. kitöltött írásbeli nyilatkozat roma származásról
  3. kézzel írt önéletrajz ( mik a céljai, miért szeretne rendőr lenni stb.)
  4. személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata
  5. érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány
  6. a tanulói jogviszony fennállásáról az oktatási intézmény által kiállított igazolás (iskolalátogatási igazolás)
  7. legutolsó befejezett év és félév tanulmányi értesítőjének (bizonyítványának) másolata
  8. osztályfőnöki jellemzés a támogatásra jelentkezőről ( zárt borítékban! )

A pályázatra jelentkezés határideje:  2020.  június 30.

  1. A pályázati feltételeknek megfelelő tanulók 2020. augusztus hó második felében – előzetes értesítés után – egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálaton vesznek részt a támogatási szerződésre leginkább alkalmasnak ítélt jelentkezők kiválasztása céljából.

Ezen a vizsgálaton az alábbi szakorvosi leletek bemutatása szükséges:

a) 1 évnél nem régebbi tüdőszűrő vizsgálat eredménye;

b) labor (vérkép, ionok, vesefunkció, májfunkció, vérzsírok, vércukor, vizelet);

c) hallásvizsgálat;

d) szemészeti lelet;

e) EKG lelet;

f) az egészségi állapotával, illetve korábbi betegségeivel kapcsolatos valamennyi dokumentum (szakorvosi leletek, kórházi zárójelentések stb.);

g) férfiaknál egy évnél nem régebbi urológiai vizsgálat eredménye;

h) nőknek egy hónapnál nem régebbi nőgyógyászati lelet és egy évnél nem régebbi citológiai vizsgálat eredménye.

i) háziorvos által kitöltött kérdőív.

3. A beérkezett pályázatok eredményeinek elbírálása, és a támogatásra javasolt tanulók kiválasztása  2020. augusztus 31.-ig történik meg

4. A pályázatot nyert tanulóval legkésőbb 2020. szeptember 15-ig a B-A-Z. Megyei Rendőr- főkapitányság támogatási szerződést köt.

 

A pályázatokat az alábbi címre kell benyújtani:

Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat 

3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32. sz.,

vagy bármelyik, lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányságon leadható.

A pályázatot tartalmazó borítékra rá kell írni:

                                                    „ cigány származású fiatalok támogatási pályázata 2020. ”

menu-logo