szerda, 18 november 2020 17:33

Ingatlan bérbeadásra - Berecki utca 6.

HIRDETMÉNY

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) a sátoraljaújhelyi 1569/7 hrsz-ú, Sátoraljaújhely, Berecki utca 6. szám alatti, összesen 133 m2 alapterületű ingatlant – megtekintéskori állapotban – határozott időre történő

bérbeadásra meghirdeti.

Az ingatlan lakhatásra alkalmatlan, csak raktározás céljára vehető bérbe!

A bérbeadás időtartama: 1 év.

Induló bérleti díj összege: 13.300.-Ft/hó.

A liciteljáráson nem indulhat, aki Sátoraljaújhely Város Önkormányzatától nem lakáscélú helyiséget bérelt és ennek során több mint 3 havi bérleti díjtartozást halmozott fel és bérleti jogviszonya ezért került felmondásra, illetve az sem, aki ellen jogcím nélküli helyiséghasználat miatt peres eljárás került megindításra.

Több jelentkező esetén az üzlethelyiség bérleti jogát az a pályázó nyeri el, aki a liciteljárás során a legmagasabb bérleti díjra tesz ajánlatot az alábbiak figyelembevételével.

A tulajdonos (képviseletében a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság) fenntartja magának azon jogot, hogy a liciteljárást bármikor érvénytelenné nyilvánítsa, illetve amennyiben a helyiségben a végezni kívánt tevékenység nem szolgálja a város érdekét vagy ellenkezik a városfejlesztési koncepcióval, úgy a bérbeadásra vonatkozó hozzájárulást megtagadhatja.

A liciteljáráson való részvétel feltétele:

- 13.300.-Ft összegű kaució megfizetése, amely összeg sikeres pályázat esetén a bérleti díjba beszámításra kerül, a többi pályázónak az önkormányzat 8 napon belül visszafizeti,

- pályázat benyújtása, amely tartalmazza

- a pályázó nevét, székhelyét, levelezési címét,

- cégbírósági bejegyzés 30 napnál nem régebbi kivonatát, valamint az igazolást arról, hogy a pályázónak nincs adó, illetve TB tartozása,

- nyilatkozatot a pályázat feltételeinek elfogadásáról,

- a végezni kívánt tevékenység megjelölését.

A pályázóknak kötelező a licitlejáráson személyesen vagy meghatalmazottjuk útján megjelenni, személyi igazolványát, lakcímkártyáját, meghatalmazott esetén meghatalmazásukat a liciteljárásra magukkal hozni. Ezen kötelezettségük nem teljesítése, vagy az írásbeli vételi szándéknyilatkozat hiánya az eljárásból való kizárás következményét vonja maga után.

A bérlő kötelezettsége az üzlethelyiségnek az általa végezni kívánt tevékenység céljára történő átalakítása, az ezekkel kapcsolatos költségek viselése, a szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése. Az esetleges átalakítások költsége a bérleti díjba nem tudható be sem az átalakítást követően, sem a bérleti jogviszony megszűnésekor!

A pályázat nyertese a helyiségre köteles vagyonbiztosítást kötni.

Az ingatlan megtekinthető: külön időpont egyeztetés szerint.

Bérleti szándékot – a kaució befizetését igazoló csekk másolatával, valamint az írásban benyújtott pályázattal – Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatalához kell benyújtani 2020. november 30. napján (hétfőn) 16:00 óráig. A pályázat benyújtható papír alapon a Sátoraljaújhelyi, Kossuth tér 5. szám alatt, vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

A kaució teljesíthető készpénzben, pénztári befizetéssel hétfőn 8:00 és 10:00 között, valamint szerdán 14:30 és 16:30 között vagy utalással az önkormányzat 11734138-15350105-10340008 számú számlájára. Az utalásnál a közlemény rovatba a következőt írják: „kaució, Berecki utca 6. bérbeadás.”

A liciteljárás időpontja: 2020. december 1. (kedd) 10:00 óra.

Helye: a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Ügyféltere

Bővebb felvilágosítás kérhető a 47/525-100-as telefonszám 9155, 9162 mellékein.

ugyintezes

menu-logo