szerda, 13 november 2013 12:47

Felhívás üresen álló lakóingatlanok benépesítése

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakhatási problémákkal küzdő családok, személyek megsegítése, az üresen álló lakóingatlanok benépesítése és azáltal a tulajdonosok jövedelemhez juttatása céljából, figyelemmel a lakónépesség számának növelésére lakásbérleti programot fogadott el.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata várja azon személyek jelentkezését, akik Sátoraljaújhelyben olyan ingatlan tulajdonjogával rendelkeznek, melyet az önkormányzat közreműködésével szívesen bérbe adnának.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. Törvény (Szja tv.) 74/A. §-a ugyanis úgy rendelkezik, hogy abban az esetben, ha a bérbevevő a lakás fekvése szerinti települési önkormányzat gazdálkodását végrehajtó szerve (önkormányzati hivatal), a lakásbérbeadás alapjául szolgáló szerződés pedig határozott időtartamú, melynek időtartama a 36 hónapot eléri vagy meghaladja és az önkormányzat a lakást magánszemély(ek) lakhatásának biztosítására hasznosítja, abban az esetben a bérbeadásából származó bevétel egésze jövedelem, amely után az adó mértéke 0 százalék.

A jelentkezőknek a bérbe adni kívánt ingatlanról közölniük kell:

  • az ingatlan pontos címét, helyrajzi számát,
  • a tulajdonjogot bizonyító dokumentumot (ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdon lapja),
  • az ingatlan típusát, szobaszámát, komfort fokozatát,
  • fűtési módját,
  • az ingatlan átlagos havi rezsiköltségét, (elektromos áram, víz, gáz, stb.)
  • az ingatlanért kért bérleti díj mértékét.

További feltétel, hogy az ingatlan energia hatékonysági tanúsítványa a bérleti szerződés megkötésekor rendelkezésre álljon.

A Polgármesteri Hivatal a jelentkezők által megadott adatokat összeveti az ingatlant bérbe venni szándékozók adataival és amennyiben a keresleti és kínálati oldalon megfelelő paraméterekkel rendelkező adatokat találunk, úgy az érintettek részére értesítést küldünk, melyben közöljük a további tennivalókat.

A bérbeadóval a bérleti szerződést a Polgármesteri Hivatal köti meg és a Polgármesteri Hivatal köt szerződést az ingatlant bérbe venni szándékozóval.

A programra történő jelentkezés folyamatos, a jelentkezéseket Sátoraljaújhely Város Polgármesterének címezve 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. szám alá kell küldeni.

A jelentkezéshez az adatlap a Jegyzői titkárságon, a Vagyongazdálkodási osztályon, illetve a Polgármesteri Hivatal portáján áll rendelkezésre.

Sátoraljaújhely, 2013. november 06.

                                                                                              Szamosvölgyi Péter sk.

                                                                                                  polgármester

menu-logo