szerda, 29 április 2020 09:41

Álláspályázat a Magas-hegyi Turisztikai és Sportcentrum igazgató beosztás ellátására

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont

Igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Torzsás utca 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont feladatkörébe tartozó látványelemek és szálláshely működésének biztosítása, intézményi vagyon hasznosításának szervezése, irányítása, intézményi vagyon működőképességének biztosítása, karbantartások szervezése, intézményre bízott beruházások megvalósításának megszervezése, lebonyolítása, a feladatokhoz szükséges személyi feltételek biztosítása, mindezen elvégzett feladat ellenőrzése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, felsőfokú műszaki, közgazdasági-pénzügyi iskolai végzettség,
 •         legalább 3 éves vezetői gyakorlat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  •         magyar állampolgárság
  •         büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         Szakmai önéletrajz
 •         vezetői program és fejlesztési elképzelés
 •         iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 •         vezetői / szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum, vagy nyilatkozat,
 •         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 •         pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ISU/4708/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         www.satoraljaujhely.hu - 2020. április 29.
 •         Zemplén Televízió képújsága - 2020. április 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. április 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.                                        

menu-logo