Anyakönyvi kivonatok kiállítása

 

Az anyakönyvi kivonatok kiállítása ügyében eljáró hatóság megnevezése, illetékessége:


Az anyakönyvi kivonatok kiállítása ügyében eljáró hatóság megnevezése:
Sátoraljaújhelyi Polgármesteri HivatalIlletékesség:
Sátoraljaújhely városban történt anyakönyvi események (születés, házasságkötés, haláleset)


Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Személyes kivonat kérés esetén szükséges a kérelmező személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmánya.

Amennyiben nem az anyakönyvi bejegyzésben szereplő személy igényli a kivonatot, közölni és szükség esetén igazolni kell, hogy a kivonatban szereplő személlyel milyen rokoni vagy jogi kapcsolatban áll, valamint a kivonat átvételéhez az átvevő érvényes személyazonosság igazolására alkalmas okmánya szükséges.

Az eljárási illeték összege:

Az anyakönyvi kivonat kiállításának illetéke alapesetben 2.000 Ft, amelyet a kivonat átvételekor kell illetékbélyeg formájában leróni.
Az illetékekről szóló törvényben felsorolt esetekben az anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes.


Alapvető eljárási szabályok, vonatkozó fontosabb jogszabályok:


Alapvető eljárási szabályok:

Az anyakönyvi esemény anyakönyvezését követően az érintett részére egy ízben hivatalból illetékmentes anyakönyvi kivonatot kell kiállítani.
Ezt követően további anyakönyvi kivonat kiállítását személyesen vagy írásban lehet kérni, mely az illetékekről szóló törvényben megállapított esetek
kivételével illetékköteles. Személyesen és írásban történő kivonatkérés esetén is közölni kell, hogy milyen (születési, házassági, halotti) anyakönyvi kivonatra van szükség és azt milyen célra kívánja a kérelmező felhasználni. Ezen túlmenően meg kell jelölni az anyakönyvi esemény időpontját és közölni kell a kivonatban szereplő személy(ek) személyi adatait (születési hely, idő, anyja neve).
Írásbeli kérelem esetén szükséges továbbá annak a címnek a feltüntetése, melyre a kérelmező az anyakönyvi kivonat postázását kéri.

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:
• 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
• 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
• 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
• 6/2003. (III. 7.) BM rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

Az ügyintézés helye, módja, postacíme és az ügyfélfogadás rendje:


Az ügyintéző neve: Hidasy Katalin

Az ügyintézés helye:

Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási és Igazgatási osztály
3980. Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. fsz. 8-as szoba

Az ügyintézés módja:
Személyesen vagy írásbeli meghatalmazott útján.

Postacím:
3980. Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.
Telefonszám: 06-47/525-103
Telefax szám: 06-47/525-193
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő-Kedd: 8.00 - 16.00
Szerda: 8.00 - 17.00
Péntek: 8.00 – 12.00 

menu-logo