Adatszolgáltatás nyilvántartásból

A nyilvántartásból történő adatszolgáltatás ügyében eljáró hatóság megnevezése, illetékessége:


A nyilvántartásból történő adatszolgáltatás ügyében eljáró hatóság megnevezése:
Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal


Illetékesség:
Egyedi adatszolgáltatás esetén elsősorban az adatigénylő lakó- vagy tartózkodási helye, székhelye, telephelye, illetőleg az érintett polgár ismert lakcíme.
Csoportos adatszolgáltatás esetén a településen lakcímmel rendelkező polgárok.


Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:


Az adatszolgáltatási kérelem akkor teljesíthető, ha a kérelmező igazolja a kért adat felhasználásának célját és jogalapját.


Az eljárási illeték összege:

Az adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, illetőleg értesítésért az ügyfélnek legalább 3.500 Ft adatszolgáltatási díjat kell fizetnie, jogszabályban meghatározott esetben költségmentesség engedélyezhető.

Alapvető eljárási szabályok, vonatkozó fontosabb jogszabályok:

Alapvető eljárási szabályok:

A polgár, illetve jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kérelmére, a felhasználás céljának és jogalapjának igazolása esetén az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervek adatot szolgáltatnak.
Adatszolgáltatás helyett a kérelmező igényelheti, hogy kapcsolatfelvétel céljából a nyilvántartás illetékes szerve az általa megjelölt személyt keresse meg és kérje írásos hozzájárulását ahhoz, hogy név- és lakcímadatait a kérelmező rendelkezésére bocsáthassa. Lehetőség van arra is, hogy a nyilvántartás illetékes szerve a kérelmező által megjelölt személyt arról értesítse, hogy a kérelmezőt közvetlenül keresse meg, ha vele a kapcsolatot fel kívánja venni.
Az adatszolgáltatást, illetve a kapcsolatfelvétel céljából történő megkeresést személyesen, írásban, illetve meghatalmazott útján lehet előterjeszteni.

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:
• 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
• 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
• 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
• 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról
• 25/2000. (IX. 1.) BM rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásokért, valamint a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért illetőleg értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Az ügyintézés helye, módja, postacíme és az ügyfélfogadás rendje:


Ügyintéző neve: Hidasy Katalin

Az ügyintézés helye:
Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal
Igazgatási osztály
3980. Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. fsz. 6-os szoba

Az ügyintézés módja:

Személyesen vagy írásbeli meghatalmazott útján.

Postacím:
3980. Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.
Telefonszám: 06-47/525-166
Telefax szám: 06-47/525-193
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő-Kedd: 8.00 - 16.00
Szerda: 8.00 - 17.00
Péntek: 8.00 – 12.00 

menu-logo