Házasságkötés anyakönyvezése

A házasságkötés és a házasságkötés anyakönyvezése ügyében eljáró hatóság megnevezése, illetékessége:


A házasságkötés és a házasságkötés anyakönyvezése ügyében eljáró hatóság megnevezése:
Sátoraljaújhelyi Polgármesteri HivatalIlletékesség:

Sátoraljaújhely városban történt házasságkötések

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:


Ha a házasulók Magyarországon élő nagykorú, cselekvőképes magyar állampolgárok és a családi állapotuk nőtlen illetve hajadon, a bejelentkezéshez a személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmányra és születési anyakönyvi kivonatra van szükség.
Minden egyéb esetben kérjék az anyakönyvvezetők tájékoztatását a beszerzendő okiratok és igazolások tekintetében.

Az eljárási illeték összege:

A házasságkötés anyakönyvezése illetékmentes.
A kötelező 30 napos várakozási idő alóli felmentés iránti kérelem illetéke 2.200 Ft, amelyet a kérelem előterjesztésekor kell illetékbélyeg formájában leróni.

Alapvető eljárási szabályok, vonatkozó fontosabb jogszabályok:


Alapvető eljárási szabályok:
A házasságkötés anyakönyvezése a házasságkötéssel egyidejűleg történik.
Házasságkötésre bejelentkezni alapesetben az anyakönyvi hivatalban, mindkét házasuló fél személyes megjelenésével lehet.
Az anyakönyvvezető a házasságkötés időpontját a házasulók kívánságának figyelembe vételével tűzi ki, melyre legkorábban a bejelentkezéstől számított 30 nap elteltével kerülhet sor. E kötelező várakozási idő alól a házasulók kérelmére indokolt esetben felmentés adható.
A bejelentkezéskor, vagy a bejelentkezés és a házasságkötés közötti időben a házasulók felkeresik az anyakönyvvezetőt a műsor kiválasztása és a szertartás menetének megbeszélése miatt. A házasságkötési szertartások során a kötelező rész mellett lehetőség van szülőköszöntésre, gyertyás életláng-vételre és pezsgős köszöntésre. Az anyakönyvvezetők a lehetőségekhez képest figyelembe veszik és igyekeznek teljesíteni a házasulók egyedi kívánságait is.

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:
• 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
• 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
• 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
• 6/2003. (III. 7.) BM rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
• 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról
• 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Az ügyintézés helye, módja, postacíme és az ügyfélfogadás rendje:


Az ügyintéző neve: Ádám László Csabáné

Az ügyintézés helye:
Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatala
Igazgatási osztály
3980. Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. fsz. 8-as szoba

Az ügyintézés módja:
Személyesen vagy írásbeli meghatalmazott útján, elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség.

Postacím:
3980. Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.
Telefonszám: 06-47/525-103
Telefax szám: 06-47/321-432
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő-Kedd: 8.00 - 16.00
Szerda: 8.00 - 17.00
Péntek: 8.00 – 12.00 

menu-logo