Haláleset anyakönyvezése

A haláleset anyakönyvezése ügyében eljáró hatóság megnevezése, illetékessége:


A haláleset anyakönyvezése ügyében eljáró hatóság megnevezése:
Sátoraljaújhelyi Polgármesteri HivatalIlletékesség:

Sátoraljaújhely város közigazgatási területén történt haláleset

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:


A halálesetet az orvos által kiállított halottvizsgálati bizonyítvány igazolja. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek.
A haláleset bejelentésekor – ha az elhalt magyar állampolgár volt – az anyakönyvvezető részére át kell adni:
- az orvos által kiállított halottvizsgálati-bizonyítványt
- a kórház által kiállított halálozási lapot ( szükség esetén az anyakönyvvezető állítja ki)
- az elhalt személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmányát, személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági bizonyítványát, érvényes magyar útlevelét, 2001.01.01 után kiállított vezetői engedélyét
-az elhalt születési anyakönyvi kivonatát
-az elhalt családi állapotát igazoló okiratot (pl: házassági anyakönyvi kivonat, házastárs halotti anyakönyvi kivonata, jogerős ítélet a házasság felbontásáról, illetve záradékolt házassági anyakönyvi kivonat).
Minden más esetben kérjék az anyakönyvvezetők tájékoztatását.
Szükséges továbbá a bejelentő személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmánya.


Az eljárási illeték összege:

A haláleset anyakönyvezése illetékmentes.

Alapvető eljárási szabályok, vonatkozó fontosabb jogszabályok:


Alapvető eljárási szabályok:
A halálesetet anyakönyvezése végett az illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni. Az intézetben (kórház, szülőotthon, szociális otthon, más egészségügyi intézmény) történt halálesetet az intézet vezetője jelenti be. Ha a haláleset intézeten kívül (pl.: lakáson) történt, az eseményt az elhalttal egy lakásban élő vagy az elhalt hozzátartozója illetőleg az jelenti be, aki a halálesetről tudomást szerzett.
A halálesetet az az anyakönyvvezető anyakönyvezi, akinek működési területén a haláleset történt.

A halálesetet az azt követő első munkanapon kell bejelenteni a haláleset helye szerinti anyakönyvvezetőnél.
Az intézeten kívül történt halálesetet a bejelentésre kötelezettnek 8 napon belül kell bejelentenie.


Vonatkozó fontosabb jogszabályok:
• 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
• 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
• 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
• 6/2003. (III. 7.) BM rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
• 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról

Az ügyintézés helye, módja, postacíme és az ügyfélfogadás rendje:


Ügyintéző neve: Hidassy Katalin

Az ügyintézés helye:
Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatala
Igazgatási osztály
3980. Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. fsz. 5-ös szoba

Az ügyintézés módja:
Személyesen vagy írásbeli meghatalmazott útján, elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség.

Postacím:
3980. Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.
Telefonszám: 06-47/525-165
Telefax szám: 06-47/525-115
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő – Kedd : 8.00 - 16.00
Szerda: 8.00 - 17.00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.00 – 12.00 

menu-logo