Talált tárgyak kezelése

A talált tárgyak ügyében eljáró hatóság megnevezése, illetékessége:


A talált tárgyak ügyében eljáró hatóság megnevezése:
Sátoraljaújhelyi Polgármesteri HivatalIlletékesség:

Sátoraljaújhelyben talált tárgyak

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:


A találás körülményeire vonatkozó irat.

Az eljárási illeték összege:

Illetékmentes.

Alapvető eljárási szabályok, vonatkozó fontosabb jogszabályok:

Alapvető eljárási szabályok:

Közterületen, valamint a megőrzési lehetőséggel nem rendelkező hivatalok, intézmények épületében talált dolgokkal kapcsolatos igazgatási feladatokat a találás helye szerinti polgármesteri hivatal látja el.
A személyi tulajdon szokásos tárgyai körébe tartozó közterületen talált dolgok beszolgáltatásakor a jegyzőkönyvben az ügyfél jogait illető szükséges felvilágosítás megadása után az ügyintéző azt is feltünteti, hogy a találó a dolog tulajdonára igényt tart-e.

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:
• A 18/1960. (IV.13.) Korm. rendelet
• 20/1970. (IV.14.) Korm. rendelet

Az ügyintézés helye, módja, postacíme és az ügyfélfogadás rendje:

Ügyintéző neve: Hidassy Katalin

Az ügyintézés helye:

Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatala
Igazgatási osztály
3980. Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. fsz. 5-ös szoba

Az ügyintézés módja:

Személyesen

Postacím:

3980. Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.
Telefonszám: 06-47/525-165
Telefax szám: 06-47/525-115
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő – Kedd : 8.00 - 16.00
Szerda: 8.00 - 17.00
Péntek: 8.00 – 12.00 

menu-logo