Sátoraljaújhely

Kiírt pályázatok

Kiírt pályázatok:

2014. április 11.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Sátoraljaújhely Városfejlesztő és Gazdasági Kft. mint Közvetítő Szervezet

 ismételten pályázatot hirdet

a Szociális városrehabilitáció II. üteme Sátoraljaújhelyen című városrehabilitációs projekt keretében

elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló

mini-projektek támogatására.

letöltés

2014. február 18.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Sátoraljaújhely Városfejlesztő és Gazdasági Kft. mint Közvetítő Szervezet

pályázatot hirdet

a Szociális városrehabilitáció II. üteme Sátoraljaújhelyen című városrehabilitációs projekt keretében

elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló

mini-projektek támogatására.

letöltés

2013. november 13.

Felhívás lakhatási problémákkal küzdők részére

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakhatási problémákkal küzdő családok, személyek megsegítése, az üresen álló lakóingatlanok benépesítése és azáltal a tulajdonosok jövedelemhez juttatása céljából, figyelemmel a lakónépesség számának növelésére lakásbérleti programot fogadott el.

A program keretében azok jelentkezéseit várjuk, akik:

 • Sátoraljaújhelyben dolgoznak és itt kívánnak letelepedni, illetve
 • sátoraljaújhelyi állandó bejelentett lakcímmel rendelkeznek és lakhatási problémájukat lakás bérbevételével kívánják megoldani,
 • büntetlen előéletűek,
 • határozatlan időtartamú munkaviszonnyal rendelkeznek, illetve a házastárs GYES-en, GYED-en van.

Jelentkezőknek kérelmükben meg kell jelölniük a bérbeveendő lakás

 • típusát: családi ház, társasház
 • lakás komfort fokozatát: összkomfortos, komfortos, komfort nélküli
 •  szobák számát: 1,2,3
 •  fűtés módját: egyedi, távfűtés
 • a havi bérleti díj összegét forintban
 • a havi fizetendő rezsi összegét forintban

További feltétel a bérleti díj kétszeres összegének kaucióként történő megfizetése, valamint az, hogy a bérleti díj összegére vonatkozóan a számláját vezető pénzintézet felé átutalási megbízást adjon a bérleti díj Polgármesteri Hivatal számláján történő átutalásra.

A Polgármesteri Hivatal a programra jelentkezők igényeit a bérletbe adandó lakások adataival összevetve ajánlja ki azokat a lakásokat, melyek a jelentkezők számára megfelelnek. Erről értesítést küld a lakást bérbe kivenni szándékozónak, melyben a további tudnivalók is szerepelnek.

A bérbeadásra jelentkezők részére a Polgármesteri Hivatal adja albérletbe a megfelelő lakást, így a bérleti díj fizetési kötelezettség a Polgármesteri Hivatal felé áll fenn.

A programra történő jelentkezés folyamatos, a jelentkezéseket Sátoraljaújhely Város Polgármesterének címezve 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. szám alá kell küldeni.

A jelentkezéshez az adatlap a Jegyzői titkárságon, a Vagyongazdálkodási osztályon, illetve a Polgármesteri Hivatal portáján áll rendelkezésre.

Sátoraljaújhely, 2013. november 06.

Szamosvölgyi Péter sk.

Polgármester

2013. november 13.

Felhívás üresen álló lakóingatlanok benépesítése

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakhatási problémákkal küzdő családok, személyek megsegítése, az üresen álló lakóingatlanok benépesítése és azáltal a tulajdonosok jövedelemhez juttatása céljából, figyelemmel a lakónépesség számának növelésére lakásbérleti programot fogadott el.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata várja azon személyek jelentkezését, akik Sátoraljaújhelyben olyan ingatlan tulajdonjogával rendelkeznek, melyet az önkormányzat közreműködésével szívesen bérbe adnának.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. Törvény (Szja tv.) 74/A. §-a ugyanis úgy rendelkezik, hogy abban az esetben, ha a bérbevevő a lakás fekvése szerinti települési önkormányzat gazdálkodását végrehajtó szerve (önkormányzati hivatal), a lakásbérbeadás alapjául szolgáló szerződés pedig határozott időtartamú, melynek időtartama a 36 hónapot eléri vagy meghaladja és az önkormányzat a lakást magánszemély(ek) lakhatásának biztosítására hasznosítja, abban az esetben a bérbeadásából származó bevétel egésze jövedelem, amely után az adó mértéke 0 százalék.

A jelentkezőknek a bérbe adni kívánt ingatlanról közölniük kell:

 • az ingatlan pontos címét, helyrajzi számát,
 • a tulajdonjogot bizonyító dokumentumot (ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdon lapja),
 • az ingatlan típusát, szobaszámát, komfort fokozatát,
 • fűtési módját,
 • az ingatlan átlagos havi rezsiköltségét, (elektromos áram, víz, gáz, stb.)
 • az ingatlanért kért bérleti díj mértékét.

További feltétel, hogy az ingatlan energia hatékonysági tanúsítványa a bérleti szerződés megkötésekor rendelkezésre álljon.

A Polgármesteri Hivatal a jelentkezők által megadott adatokat összeveti az ingatlant bérbe venni szándékozók adataival és amennyiben a keresleti és kínálati oldalon megfelelő paraméterekkel rendelkező adatokat találunk, úgy az érintettek részére értesítést küldünk, melyben közöljük a további tennivalókat.

A bérbeadóval a bérleti szerződést a Polgármesteri Hivatal köti meg és a Polgármesteri Hivatal köt szerződést az ingatlant bérbe venni szándékozóval.

A programra történő jelentkezés folyamatos, a jelentkezéseket Sátoraljaújhely Város Polgármesterének címezve 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. szám alá kell küldeni.

A jelentkezéshez az adatlap a Jegyzői titkárságon, a Vagyongazdálkodási osztályon, illetve a Polgármesteri Hivatal portáján áll rendelkezésre.

Sátoraljaújhely, 2013. november 06.

Szamosvölgyi Péter sk.

polgármester

Megszakítás