Sátoraljaújhely

Vagyongazdálkodási osztály

Vagyongazdálkodási Osztály

Az osztály feladatkörei:​​

 • Az önkormányzat ingatlan vagyonáról vagyonkataszteri naprakész nyilvántartást vezet,
 • Előkészíti és végrehajtja az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítására vonatkozó képviselő-testületi és bizottsági előterjesztéseket,
 • Az önkormányzat ingatlan vagyonával összefüggő peres eljárásokban ellátja az önkormányzat jogi képviseletét,
 • Ellátja a vagyonkezeléshez kapcsolódó biztosítási szerződések kezelésének feladatát, közreműködik a káresemények bejelentésében,
 • Kapcsolatot tart az vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonkezelő szervezetekkel,
 • Önkormányzat részére felajánlott ingatlanok esetén ügyféllel kapcsolattartás, helyszíni szemle, előterjesztés készítése a megvételre felajánlott ingatlanokról, a testületi döntést követően az ügyfél értesítése, adásvételi szerződés készítésére ügyvédnek átadása, birtokba adás-vétel, közüzemek átírása,
 • Közreműködik az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat érintő földjogi és telekrendezéssel összefüggő ügyek intézésében,
 • Ellátja az önkormányzati bérlakások és helyiségek elidegenítésével kapcsolatos tulajdonosi feladatokat,
 • Előkészíti az önkormányzati hatósági eljárásokhoz szükséges tulajdonosi nyilatkozatokat,
 • Gondoskodik az önkormányzati vagyon főkönyvi könyveléséhez a szükséges adatszolgáltatás, tájékoztatás megadásáról,
 • Az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok tekintetében meghatalmazással részt vesz a tulajdonos önkormányzat képviseletében a közgyűléseken,
 • Magántulajdonban álló lakások önkormányzati bérbeadása az önkormányzat részére felajánlott ingatlanok esetén felmérés, értékbecslés, előterjesztés előkészítése, kapcsolattartás,
 • A feladatkörbe tartozó önkormányzati rendeletek folyamatos karbantartása.
 • Az önkormányzat ingatlan vagyonáról vagyonkataszteri naprakész nyilvántartást vezet,
 • Előkészíti és végrehajtja az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítására vonatkozó képviselő-testületi és bizottsági előterjesztéseket,
 • Az önkormányzat ingatlan vagyonával összefüggő peres eljárásokban ellátja az önkormányzat jogi képviseletét,
 • Ellátja a vagyonkezeléshez kapcsolódó biztosítási szerződések kezelésének feladatát, közreműködik a káresemények bejelentésében,
 • Kapcsolatot tart az vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonkezelő szervezetekkel,
 • Önkormányzat részére felajánlott ingatlanok esetén ügyféllel kapcsolattartás, helyszíni szemle, előterjesztés készítése a megvételre felajánlott ingatlanokról, a testületi döntést követően az ügyfél értesítése, adásvételi szerződés készítésére ügyvédnek átadása, birtokba adás-vétel, közüzemek átírása,
 • Közreműködik az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat érintő földjogi és telekrendezéssel összefüggő ügyek intézésében,
 • Ellátja az önkormányzati bérlakások és helyiségek elidegenítésével kapcsolatos tulajdonosi feladatokat,
 • Előkészíti az önkormányzati hatósági eljárásokhoz szükséges tulajdonosi nyilatkozatokat,
 • Gondoskodik az önkormányzati vagyon főkönyvi könyveléséhez a szükséges adatszolgáltatás, tájékoztatás megadásáról,
 • Az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok tekintetében meghatalmazással részt vesz a tulajdonos önkormányzat képviseletében a közgyűléseken,
 • Magántulajdonban álló lakások önkormányzati bérbeadása az önkormányzat részére felajánlott ingatlanok esetén felmérés, értékbecslés, előterjesztés előkészítése, kapcsolattartás,
 • A feladatkörbe tartozó önkormányzati rendeletek folyamatos karbantartása.
 • Elkészíti az önkormányzat ingatlan vagyonával kapcsolatos szerződések, megállapodások tervezetét, kiadja a tulajdonosi, kezelői hozzájárulásokat,
 • A helyszínen átveszi a lakásokat, gondoskodik a közüzemi szolgáltatók átíratásáról az önkormányzat nevére, hibák és központi berendezési tárgyakban lévő hiányosságok pótlásáról, újabb meghirdetés előtt,
 • A pályáztatás ideje alatt a pályázóknak a lakások megmutatása,
 • Az üres lakások meghirdetése, liciteljárás, nyertes pályázó esetén bérleti szerződés készítése, bérlők értesítése,
 • A bérlemények rendszeres ellenőrzése, rendellenesség fennállása esetén azonnali intézkedés kezdeményezése, illetve javaslattétel,
 • Hirdetményezi az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok szociális jogcímen történő bérbevételét, illetve az ez alapján benyújtott pályázatok elbírálását előkészíti bizottsági előterjesztések elkészítése formájában,
 • Ellátja a helyiségbérlettel kapcsolatos bérbeadói feladatokat,
 • Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetén a szükséges karbantartási és javítási munkálatokat felmérése, kivitelezési ajánlatok beszerzése, egyeztetése és kötelezettségvállalás esetén a végrehajtásáról történő gondoskodás, valamint az elvégzett munkák ellenőrzése,
 • Az önkormányzat ingatlan vagyonával összefüggő peres eljárásokban ellátja az önkormányzat jogi képviseletét.
 • Adó- és értékbizonyítványok készítése,
 • TAKARNET rendszer kezelése, nyilvántartás vezetése,
 • A feladatkörbe tartozó önkormányzati határozatok végrehajtása,
 • Központi címregiszter rendszer (KCR) vezetése, lakcím igazolások kiállítása,
 • Az osztály adminisztrációs és ügyviteli feladatainak ellátása.

Letölthető Dokumentumok

Adó és értékbizonyítvány iránti kérelem

Letölthető dokumentum

Bérbeadói adatfelvételi lap

Letölthető dokumentum

Jelentkezési lap bérlők részére

Letölthető dokumentum

Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása kérelem

Letölthető dokumentum

Lakáspályázat ügyleírás

Letölthető dokumentum

Piaci alapon kiadott bérlakás igénylő lap

Letölthető dokumentum

Szociális bérlakás pályázat

Letölthető dokumentum

Megszakítás