Sátoraljaújhely

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet

3980 Sátoraljaújhely, Határ út 100.

+36 47 525 185

titkarsag@veszsau.hu

Alaptevékenysége

Az önkormányzat tulajdonában lévő, de a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet és az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények vagyonkezelésébe átadott ingatlanok karbantartási, kisebb javítási munkái;
A közterületeken a középületeknél, sportpályákon parkok zöldterületeinek ápolása, növények telepítése és azok gondozása, a közterületek és parkok virágosítása, gondozása, a fák, sövények metszése;
A közterületek tisztán tartása, az ott keletkező hulladékok összegyűjtése és elszállítása, síkosságmentesítés;
A települési közvilágítás kiépítésével, fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok;
Az ár- és belvízvédelmi tevékenységekkel (megelőzés, riasztás, kitelepítés, minősített időszaki tevékenységek, helyreállítás, stb.) kapcsolatos munkák elvégzése;
A város közigazgatási területén belül vízelvezető árkok tisztítása, tisztán tartása, csapadékvíz elvezetés biztosítása;
Helyi közfoglalkoztatás szervezése, lebonyolítása, koordinálása;
A települési önkormányzat közigazgatási területén az Állami Intézményfenntartó által fenntartott oktatási, nevelési intézményben tanulók részére déli meleg főétkezést és 2 további étkezést, valamint igény szerint a közigazgatási területen működő középfokú oktatási intézményben tanulók részére déli meleg főétkezést biztosít, a feladat ellátásához működteti a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Mohácsy Mátyás Kollégium konyháit és egy éttermet;
Gyepmesteri telep üzemeltetése, kóbor állatok befogásával kapcsolatos feladatok ellátása;
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek rövid- és hosszú időtartamra szóló, határozott időtartamú munkaviszony keretében, napi 6-8 órás munkaidőben történő – külön kormányrendelet alapján szervezett – foglalkoztatása;
Sportlétesítmények (pl. szabadtéri sportolásra alkalmas, nyitott pályás sportlétesítmény) működésével, valamint az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények működtetésével kapcsolatos feladatok;
Köztemető karbantartása, valamint a hadi sírok, katonai sírok és hősi emlékművek rendszeres gondozása;
Beruházások megvalósulása esetén ellátja az intézmények kivitelezési munkálatait.
Megszakítás