Sátoraljaújhely

Sátoraljaújhely Egyesített Szociális Intézmény

Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmények

Intézmények

3980 Sátoraljaújhely, dr. Molnár János u. 12.

Alapszolgáltatási Központ

3980 Sátoraljaújhely, Hősök tere 10.

+36 47 521-076

alapszolgaltatas.seszi@
gmail.com

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

3980 Sátoraljaújhely, Hősök tere 10.

+36 47 521-077

seszi.csgykozpont@gmail.com

Idősek otthona

3980 Sátoraljaújhely,  dr. Molnár János u. 12.

+36 47  322-758

+36 47  321-919

eszi.saujhely@gmail.com

Idősek nappali intézménye

3980 Sátoraljaújhely, Hősök tere 10.

+36 47 324-104

alapszolgaltatas.seszi@ gmail.com

Idősek nappali intézménye

3980 Sátoraljaújhely, Hunyadi u. 8.

+36 47  322-570

eszi.hunyadi@gmail.com

Fogyatékosok nappali intézménye

3980 Sátoraljaújhely, Hunyadi u. 8.

+36 47 322-570

eszi.hunyadi@gmail.com

Az önkormányzat a fenntartásában működő intézményeiben az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat biztosítja:

Alapszolgáltatások

Étkeztetés

Házi segítségnyújtás

Családsegítés

Közösségi ellátások

Támogató szolgáltatás

Nappali ellátás: idősek klubja, fogyatékos személyek nappali intézménye

Szakosított ellátás

Ápolást, gondozást nyújtó intézmény, idősek otthona

Megszakítás