Sátoraljaújhely

Határozatok

Határozatok

1/2023. (I.26.)  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2023. (I.26.) határozata a Zemplén Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadásáról

Letöltés


2/2023. (I.26.) 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2023. (I.26.) határozata az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadásáról

Letöltés


3/2023. (I.26.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2023. (I.26.) határozata a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Letöltés


4/2023. (I.26.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2023. (I.26.) határozata a 2023-2028-as időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására

Letöltés


5/2023. (I.26.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2023. (I.26.) határozata a 2023. évi közmunka programról

Letöltés


6/2023. (I.26.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2023. (I.26.) határozata a 2023. évi közmunka programról

Letöltés


7/2023. (I.26.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2023. (I.26.) határozata a Rákóczi Szövetség szervezésében magyar iskolában tanuló, határon túli gyermekek részére „Beiratkozási Ösztöndíj” támogatásának biztosításáról

Letöltés


8/2023. (I.26.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2023. (I.26.) határozata a Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesület támogatásáról

Letöltés


9/2023. (I.26.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2023. (I.26.) határozata a 200 évvel ezelőtt született id. gróf Andrássy Gyula néhai miniszterelnök emlékének megőrzését célzó Andrássy Emlékév kinyilvánításáról

Letöltés


10/23. (I.26.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2023. (I.26.) határozata a polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

Letöltés


11/2023. (I.26.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2023. (I.26.) határozata önkormányzati vagyonhasznosításról

Letöltés


12/2023. (I.26.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2023. (I.26.) határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Letöltés


13/2023. (II.14.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2023. (II.14.) határozata az Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezéséről

Letöltés


14/2023. (II.14.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2023. (II.14.) határozata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Energia- és Klímavédelmi Akciótervének (SECAP) elfogadásáról

Letöltés


15/2023. (II.14.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2023. (II.14.) határozata az általános iskolai felvételi körzethatárok tervezetének véleményezéséről

Letöltés


16/2023. (II.14.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2023. (II.14.) határozata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 168/2022. (IX.19.) számú határozatának visszavonásáról

Letöltés


17/2023. (II.14.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2023. (II.14.) határozata a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2022. évi szakmai munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról, a városnéző gumikerekes kisvonat és a helyi termékpont 2022. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról, valamint az Egyesület 2023. évi költségvetési tervének jóváhagyásáról

Letöltés


18/2023. (II.14.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2023. (II.14.) határozata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testület tagjainak vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségük teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról

Letöltés


19/2023. (II.14.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2023. (II.14.) határozata önkormányzati vagyonhasznosításról

Letöltés


20/2023. (II.14.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2023. (II.14.) határozata önkormányzati vagyonhasznosításról

Letöltés


21/2023. (II.14.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2023. (II.14.) határozata a Szociális és Egészségügyi Bizottság által hozott határozat elleni fellebbezés elbírálásáról

Letöltés


22/2023. (II.26.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2023. (II.28.) határozata a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozópályázat benyújtásához történő hozzájárulásról

Letöltés


23/2023. (II.26.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2023. (II.28.) határozata a háztartási szennyvíz szállítására és elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatási díj megváltozására vonatkozó kérelem elfogadásáról

Letöltés


24/2023. (II.26.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2023. (II.28.) határozata az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények által történő 2023. évi közmunka program indításáról, valamint a programterv benyújtásáról

Letöltés


25/2023. (II.26.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2023. (II.28.) határozata a sátoraljaújhelyi II. és IV. számú felnőtt háziorvosi körzetek összevonásával kapcsolatos szándéknyilatkozat elfogadásáról és benyújtásáról

Letöltés


26/2023. (II.26.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2023. (II.28.) határozata az önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

Letöltés


27/2023. (II.26.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2023. (II.28.) határozata önkormányzati vagyonhasznosításról

Letöltés


28/2023. (II.26.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 28/2023. (II.28.) határozata a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról 

Letöltés


29/2023. (III.16.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2023. (III.16.) határozata a sátoraljaújhelyi II. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó előszerződés megkötésére

Letöltés


30/2023. (III.16.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 30/2023. (III.16.) határozata önkormányzati vagyonhasznosításról

Letöltés


31/2023. (III.16.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 31/2023. (III.16.) határozata a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont igazgatója megbízatásának és közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

Letöltés


32/2023. (III.16.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 32/2023. (III.16.) határozata a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont megbízott igazgatójának megbízásáról

Letöltés


33/2023. (III.30.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2023. (III.30.) határozata a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság a közbiztonság helyzetéről, valamint a közbiztonság javítása érdekében tett intézkedéseiről szóló 2022. évi beszámolójának elfogadásáról

Letöltés


34/2023. (III.30.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 34/2023. (III.30.) határozata a Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesület a közbiztonság helyzetéről, valamint a közbiztonság javítása érdekében tett intézkedéseiről szóló 2022. évi beszámolójának elfogadásáról

Letöltés


35/2023. (III.30.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 35/2023. (III.30.) határozata a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelete a közbiztonság helyzetéről, valamint a közbiztonság javítása érdekében tett intézkedéseiről szóló 2022. évi beszámolójának elfogadásáról 

Letöltés


36/2023. (III.30.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 36/2023. (III.30.) határozata a sátoraljaújhelyi távhő rendszer koncessziós szerződésében foglalt kötelezettségek 2022. évi végrehajtásáról

Letöltés


37/2023. (III.30.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 37/2023. (III.30.) határozata a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont 2022. évi működéséről szóló beszámolójának elfogadásáról

Letöltés


38/2023. (III.30.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 38/2023. (III.30.) határozata a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont 2023. évi szezonra vonatkozó jegyáremelésének elfogadásáról

Letöltés


39/2023. (III.30.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2023. (III.30.) határozata a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár 2022. évi munkájáról szóló beszámolójának és 2023. évi munkatervének elfogadásáról

Letöltés


40/2023. (III.30.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 40/2023. (III.30.) határozata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évre vonatkozó közbeszerzési beszámolójának elfogadásáról

Letöltés


41/2023. (III.30.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2023. (III.30.) határozata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

Letöltés


42/2023. (III.30.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 42/2023. (III.30.) határozata a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde magasabb vezetői megbízatására vonatkozó pályázat kiírásáról

Letöltés


43/2023. (III.30.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 43/2023. (III.30.) határozata a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár magasabb vezetői álláshelyének betöltésére történő pályázat kiírásáról

Letöltés


44/2023. (III.30.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 44/2023. (III.30.) határozata a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról

Letöltés


45/2023. (III.30.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 45/2023. (III.30.) határozata a Sátoraljaújhely Városfejlesztő és Gazdasági Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról

Letöltés


46/2023. (III.30.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 46/2023. (III.30.) határozata a Sátoraljaújhely Városfejlesztő és Gazdasági Kft. felügyelő bizottság tagjainak megválasztásáról

Letöltés


47/2023. (III.30.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 47/2023. (III.30.) határozata intézményi átszervezés véleményezéséről

Letöltés


48/2023. (III.30.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 48/2023. (III.30.) határozata intézményi átszervezés véleményezéséről

Letöltés


49/2023. (III.30.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 49/2023. (III.30.) határozata Sátoraljaújhely város idegenforgalmi szezonjára való felkészülésről szóló beszámoló elfogadásáról

Letöltés


50/2023. (III.30.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 50/2023. (III.30.) határozata Sátoraljaújhely Város Önkormányzata kommunikációs és média tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról

Letöltés


51/2023. (III.30.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 51/2023. (III.30.) határozata önkormányzati vagyonhasznosításról

Letöltés


52/2023. (III.30.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2023. (III.30.) határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Letöltés


53/2023. (III.30.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 53/2023. (III.30.) határozata a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont megbízott igazgatójának megbízásáról szóló 32/2023. (III.16.) határozata módosításáról

Letöltés


54/2023. (III.30.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 54/2023. (III.30.) határozata a sátoraljaújhelyi II. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés megkötéséről

Letöltés


55/2023. (III.30.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 55/2023. (III.30.) határozata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat és a fenntartásában működő intézmények számláinak vezetésére vonatkozó közbeszerzési felhívás kezdeményezéséről

Letöltés


56/2023. (III.30.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 56/2023. (III.30.) határozata közterület elnevezéséről

Letöltés


57/2023. (III.30.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 57/2023. (III.30.) határozata Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának energiahatékonyságát javító fejlesztéshez kapcsolódó hitel felvételéről, valamint a hitelfelvételhez szükséges kormányengedély beszerzésére irányuló kérelem benyújtásáról

Letöltés


58/2023. (III.30.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 58/2023. (III.30.) határozata a Szociális és Egészségügyi Bizottság által hozott határozat elleni fellebbezés elbírálásáról

Letöltés


 

Agen Roulette Online

Slot Bonus New Member

slot bonus

maxbet

RTP Slot Gacor

judi slot online bonus new member

Slot Bonus New Member

Slot Gacor Maxwin

slot terbaru

Slot RTP Tertinggi

RTP Slot Gacor

slot online

Slot Gacor Maxwin

Slot RTP Tertinggi

agen sbobet

slot deposit pulsa 10rb

Slot Deposit Pulsa

Rolet Online

Slot Gacor Maxwin

SBOBET88

Roulette Online

SBOBET88

slot gacor gampang menang

Slot Gacor Resmi

Slot Deposit Pulsa

Baccarat Online

RTP Live

RTP Live

Slot Bonus New Member

RTP

Slot Gacor Resmi

slot gacor hari ini

Rolet Online

Slot Deposit Pulsa

Slot Deposit Pulsa

SBOBET88

Slot Gacor Gampang Menang

RTP Slot Gacor

Slot Gacor Resmi

situs slot gacor

daftar joker123

sbobet88

daftar joker123

judi bola online

daftar joker123

judi bola

daftar slot online terpercaya

SBOBET

daftar joker123

login nova88

login ibcbet

daftar joker123

RTP Live

RTP Live

Slot Online Bonus New Member

RTP Live

Slot Gacor Maxwin

Live Casino

Slot Gacor Resmi

situs slot gacor

Slot Online Bonus New Member

Baccarat Online

Slot Online Bonus New Member

Slot Deposit Pulsa

Live Casino

Slot Gacor Hari Ini

Slot Gacor Resmi

situs slot gacor

Slot Online Bonus New Member

slot gacor gampang menang

slot gacor maxwin

RTP Slot Gacor

Slot Deposit Pulsa

demo slot

situs slot gacor

Slot Gacor Resmi

Slot Gacor Resmi

Daftar Casino Online

Slot Online Resmi

IDN Poker

slot gacor hari ini

Slot Gacor Resmi

Slot Online Bonus New Member

IDN Poker

Slot Gacor Gampang Menang

Live Casino

Slot Online Resmi

SBOBET88

Slot Gacor Resmi

situs slot gacor

Slot Online Bonus New Member

SBOBET88

SBOBET88

Slot Online Resmi

Live Casino

Poker

Slot Gacor Resmi

slot gacor hari ini

bocoran slot gacor hari ini

slot gacor gampang menang

slot

slot gacor

slot online

slot resmi

slot terbaru

slot gacor terbaru

slot gacor hari ini

link slot gacor

slot gacor 2023

game slot gacor

daftar slot gacor

slot paling gacor

slot gacor hari ini

Slot Online Bonus New Member

Poker

Poker

Poker

Slot Online Resmi

Live Casino

situs slot gacor

slot gacor hari ini

Slot Gacor Resmi

Slot Gacor Resmi

Slot Online Bonus New Member

Slot Gacor Gampang Menang

Slot Gacor Hari Ini

Slot Gacor Gampang Menang

SBOBET88

Slot Online Resmi

slot gacor hari ini

slot gacor hari ini

Slot Gacor Maxwin

Slot Gacor Maxwin

IDN Poker

IDN Poker

Poker

RTP Live

Slot Online Resmi

SBOBET88

slot gacor gampang menang

situs slot gacor

slot gacor gampang menang

slot gacor gampang menang

Poker

Slot Gacor Gampang Menang

RTP Live

Poker

SBOBET88

Slot Online Resmi

slot gacor hari ini

Slot Gacor Maxwin

Slot Gacor Maxwin

Slot Gacor Maxwin

Slot Online Bonus New Member

Slot Online Bonus New Member

Slot Gacor Maxwin

Poker

Slot Online Resmi

SBOBET88

situs slot gacor

slot gacor hari ini

Slot Gacor Maxwin

Slot Gacor Maxwin

Slot Online Bonus New Member

Poker

Live Casino

Poker

Slot Online Bonus New Member

Slot Online Resmi

slot gacor

slot gacor maxwin

slot gacor hari ini

slot gacor hari ini

Slot Gacor Gampang Menang

Slot Deposit Pulsa

Live Casino

Slot Gacor Maxwin

Slot Deposit Pulsa

Slot Online Bonus New Member

slot gacor hari ini

slot gacor

slot gacor hari ini

slot gacor hari ini

Slot Gacor Gampang Menang

Poker

RTP Live

Live Casino

slot gacor maxwin

slot gacor

situs slot gacor

situs slot gacor

SBOBET88

Poker

RTP Live

Slot Gacor Terpercaya

Slot Kamboja

slot gacor maxwin

slot gacor

slot gacor terpercaya

Situs slot gacor

Situs slot gacor

Slot Online Bonus New Member

Casino

Slot Gacor Hari Ini

Live Casino

Slot Deposit Pulsa

Slot Online Resmi

slot gacor maxwin

slot gacor

Slot Gacor Hari Ini

Slot Gacor Hari Ini

Slot Deposit Via Dana

Slot Deposit Pulsa

Slot Gacor Gampang Menang

SBOBET Resmi

Slot Online Resmi

SBOBET88

slot gacor maxwin

slot gacor

Slot Gacor Terpercaya

Slot Gacor Malam ini

Slot Gacor Gampang Menang

Slot Online Bonus New Member

Slot Gacor Gampang Menang

Slot Gacor Gampang Menang

Slot Deposit Pulsa

Slot Online Bonus New Member

slot gacor 2023

slot gacor

Slot Gacor Hari Ini

Slot Gacor Resmi

Slot Online Bonus New Member

Judi Bola Online

Slot Bonus New Member

Slot Online Resmi

Slot Deposit Pulsa

slot gacor maxwin

slot gacor

Slot Gacor Maxwin

Slot Gacor Maxwin

Slot Online Bonus New Member

Poker Online

RTP Live

RTP Live

Slot Online Resmi

Slot Online Bonus New Member

Bocoran Slot Gacor

Bocoran Slot Gacor

slot gacor maxwin

slot gacor

Megszakítás