Sátoraljaújhely

Szervezeti, személyzeti adatok

Tisztelt Látogató!

Sátoraljaújhely Város honlapjának megújítás miatt a közérdekű adatok, ezen belül az általános közzétételi listák adatainak feltöltése, karbantartása folyamatosan, soron kívül történik.
Amennyiben közérdekű adatigénylése van és a keresett adat a közzétételi listában nem található, kérjük az adatigénylését az erre vonatkozó szabályzat alapján kezdeményezze.
(SZABÁLYZAT a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről)

Az adatfeldolgozás idejére kérjük szíves türelmét!

Dr.Terdik Sándor
jegyző

 AdatFrissítveArchív tartalom elérhető
     
1.1A közfeladatot ellátó szerv neve:Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2014.01.31  
1.2Székhelye:3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. 2014.01.31  
1.3postai címe,3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. 2014.01.31  
1.4telefonszáma:+36 47 525 100 2014.01.31  
1.5telefaxszáma:+36 47 525 173 2014.01.31  
1.6elektronikus levélcíme:pmtitkarsag@satoraljaujhely.hu 2014.01.31  
1.7honlapja:www.satoraljaujhely.hu 2014.01.31  
1.8ügyfélszolgálatának elérhetőségei:A Sátoraljaújhely Város Önkormányzatánál külön ügyfélszolgálati iroda nem működik. 2014.01.31  
     
2.1A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével: 

Képviselő testület

Bizottságok

 2019.11.29 
2.2Az egyes szervezeti egységek feladatai:Az Önkormányzat és szervezeti egységeinek feladatai 2015.03.19  
     
3.A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme):I. 3. melléklet 2015.03.19 
     
4.1.A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme:Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, mint szervezeten belül, elkülönült ügyfélkapcsolati vezető nincs. 2014.02.06  
4.2.Ügyfélfogadási rend:A polgármester minden páros hét hétfőn 8.00-10.00 óráig tart ügyfélfogadást.

Az alpolgármester minden páratlan hét hétfőn 8.00-10.00 óráig tart ügyfélfogadást.

 2015.03.19 
     
5.Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:Képviselő testület 2015.03.19 
     
6.A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai: I. 6. melléklet 2016.09.122015.03.19
     
7.A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: I. 7. melléklet 2015.03.19 
     
8.A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai:Sátoraljaújhely Város Önkormányzata működő közalapítvánnyal nem rendelkezik. 2015.03.19 
     
9.A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye: I. 9. melléklet 2019.03.11

2016.07.06 

     
10.A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve:I. 10. melléklet 2016.09.122015.03.22
     
11.1A közfeladatot ellátó szerv felettes (irányító) szervének az 1. pontban meghatározott adatai:Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának irányító szerve nincs, az önkormányzat az Alaptörvény értelmében a törvény keretei között intézi a helyi közügyeket. 2014.01.31  
11.2.A közfeladatot ellátó szerv  hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:I.11.2. melléklet 2019.03.122015.03.19.
11.3A közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:I.11.3. melléklet 2014.01.31  
Megszakítás