Sátoraljaújhely

2022.08.09.

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérbeadása

 

 

Az eljáró hatóság megnevezése, illetékessége:

 

A bérbeadás ügyében eljáró hatóság megnevezése:

Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatala

Illetékesség:

            Sátoraljaújhely közigazgatási területén lévő önkormányzati ingatlanok

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

 

 

A megüresedett, majd bérbeadásra meghirdetett önkormányzati bérlakásokra jelentkezõk formanyomtatvány kitöltésével, ( szociális helyzet alapján bérbe adandó, valamint az állami támogatással épített lakások esetében ) jövedelem igazolás becsatolásával pályázhatnak a bérlakásra, a pályázati hirdetményben meghatározott idõpontig.

A beérkezett pályázatok közül a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága soron következõ ülésén választja ki azt a személyt, aki a lakásra bérleti szerzõdést köthet.

Nem szociális jelleggel történõ bérbeadás esetén a hirdetményben meghatározott idõpontig a jelentkezõknek írásban kell nyilatkozniuk arra vonatkozóan, ( nincs formanyomtatvány) hogy vállalják a pályázati feltételeket, illetve milyen összegû bérleti díjra tesznek ajánlatot ( a díj mértékét zárt borítékban kell benyújtaniuk ). A bizottság soron következõ ülésén bontja fel a zárt borítékokat, s a legmagasabb díjra ajánlatot tevõvel köthetõ bérleti szerzõdés.

Szolgálati jelleggel, valamint városérdekbõl történõ bérbeadásánál írásbeli kérelemre indul az eljárás,(itt sincs nyomtatvány) s a hatáskörrel felruházott testület dönt a bérbeadásról.

A szociális helyzet alapján bérbe adott lakások kezelését a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya végzi, a bizottság döntését követõen a bérleti szerzõdéseket az osztály köti meg a kijelölt személlyel. A szociális helyzet alapján bérbe adott lakásokra vonatkozó szerzõdések a lejáratot követõen meghosszabbíthatók írásbeli kérelemre, ( nincs formanyomtatvány)  melyhez kérelmezõnek csatolnia kell igazolást arról, hogy nincs lakbér tartozása, vízdíj tartozása, illetõleg jövedelmi viszonyai alapján továbbra is jogosult a lakás használatára. A kérelem beérkezését követõen a bizottság dönt a szerzõdés meghosszabbítása felõl.

Üresen álló nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására csakis nyilvános liciteljárás keretében kerülhet sor, annak meghirdetését követõen, majd a legmagasabb bérleti díjra ajánlatot adót jelöli ki bérlõként a bizottság vagy a testület. Ugyan ez az eljárás a földterületek bérbeadását illetõen is.

 

Az eljárási illeték összege:

 

Nincs.

 

Alapvető eljárási szabályok, vonatkozó fontosabb jogszabályok:

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata tulajdonában lévõ lakásingatlanok és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadását a 13/2006.(IV.27.) számú rendelet alapján végzi a rendeletben hatáskörrel felruházott testület.

Szociális helyzet alapján, szolgálati jelleggel, nem szociális jelleggel (piaci alapon), valamint az állami támogatás felhasználásával épített vagy felújított lakások bérbeadásakor hatáskörrel a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság lett felruházva, míg városérdekbõl történõ bérbeadási jogköre a kizárólagosan a Képviselõ-testületnek van. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetében a 10 évet meg nem haladó bérbeadás a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság, a 10 évet meghaladó bérbeadás pedig a Képviselõ-testület hatáskörébe tartozik.

A Földterületek bérbeadását a 9/2004.(III.22.) számú rendeletünk, – mely Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának  vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szól – alapján végezzük. A 10 évet meg nem haladó bérbeadás a bizottság, míg a 10 évet meghaladó bérbeadás a Képviselõ-testület hatáskörébe tartozik.

 

 

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:

 

  • Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 13/2006.(IV.27.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lévõ lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról
  • évi LXXVIII. tv. a lakások és helyiségek bérletére valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról.
  • 9/2004.(III.22.) számú rendelet Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

 

 

Az ügyintézés helye, módja, postacíme és az ügyfélfogadás rendje:

 

Az ügyintézés helye:

Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatala

Vagyongazdálkodási osztály

  1. Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. D. épület 2.em.

Az ügyintézés módja:

Személyesen vagy írásbeli meghatalmazott útján, elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség.

Postacím:

  1. Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.

Telefonszám: 06-46/525-161, 525-162

Telefax szám: 06-46/525-115

Ügyfélfogadási idő:  

Hétfő:    13.00 – 16.00

Szerda:   8.00 – 17.00               

Péntek:   8.00 – 12.00

 

 

Leave Your Comment

Megszakítás