Sátoraljaújhely

2022.08.09.

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérbeadása

 

 

Az eljáró hatóság megnevezése, illetékessége:

 

A bérbeadás ügyében eljáró hatóság megnevezése:

Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatala

Illetékesség:

            Sátoraljaújhely közigazgatási területén lévő önkormányzati ingatlanok

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

 

 

A megüresedett, majd bérbeadásra meghirdetett önkormányzati bérlakásokra jelentkezõk formanyomtatvány kitöltésével, ( szociális helyzet alapján bérbe adandó, valamint az állami támogatással épített lakások esetében ) jövedelem igazolás becsatolásával pályázhatnak a bérlakásra, a pályázati hirdetményben meghatározott idõpontig.

A beérkezett pályázatok közül a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága soron következõ ülésén választja ki azt a személyt, aki a lakásra bérleti szerzõdést köthet.

Nem szociális jelleggel történõ bérbeadás esetén a hirdetményben meghatározott idõpontig a jelentkezõknek írásban kell nyilatkozniuk arra vonatkozóan, ( nincs formanyomtatvány) hogy vállalják a pályázati feltételeket, illetve milyen összegû bérleti díjra tesznek ajánlatot ( a díj mértékét zárt borítékban kell benyújtaniuk ). A bizottság soron következõ ülésén bontja fel a zárt borítékokat, s a legmagasabb díjra ajánlatot tevõvel köthetõ bérleti szerzõdés.

Szolgálati jelleggel, valamint városérdekbõl történõ bérbeadásánál írásbeli kérelemre indul az eljárás,(itt sincs nyomtatvány) s a hatáskörrel felruházott testület dönt a bérbeadásról.

A szociális helyzet alapján bérbe adott lakások kezelését a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya végzi, a bizottság döntését követõen a bérleti szerzõdéseket az osztály köti meg a kijelölt személlyel. A szociális helyzet alapján bérbe adott lakásokra vonatkozó szerzõdések a lejáratot követõen meghosszabbíthatók írásbeli kérelemre, ( nincs formanyomtatvány)  melyhez kérelmezõnek csatolnia kell igazolást arról, hogy nincs lakbér tartozása, vízdíj tartozása, illetõleg jövedelmi viszonyai alapján továbbra is jogosult a lakás használatára. A kérelem beérkezését követõen a bizottság dönt a szerzõdés meghosszabbítása felõl.

Üresen álló nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására csakis nyilvános liciteljárás keretében kerülhet sor, annak meghirdetését követõen, majd a legmagasabb bérleti díjra ajánlatot adót jelöli ki bérlõként a bizottság vagy a testület. Ugyan ez az eljárás a földterületek bérbeadását illetõen is.

 

Az eljárási illeték összege:

 

Nincs.

 

Alapvető eljárási szabályok, vonatkozó fontosabb jogszabályok:

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata tulajdonában lévõ lakásingatlanok és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadását a 13/2006.(IV.27.) számú rendelet alapján végzi a rendeletben hatáskörrel felruházott testület.

Szociális helyzet alapján, szolgálati jelleggel, nem szociális jelleggel (piaci alapon), valamint az állami támogatás felhasználásával épített vagy felújított lakások bérbeadásakor hatáskörrel a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság lett felruházva, míg városérdekbõl történõ bérbeadási jogköre a kizárólagosan a Képviselõ-testületnek van. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetében a 10 évet meg nem haladó bérbeadás a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság, a 10 évet meghaladó bérbeadás pedig a Képviselõ-testület hatáskörébe tartozik.

A Földterületek bérbeadását a 9/2004.(III.22.) számú rendeletünk, – mely Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának  vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szól – alapján végezzük. A 10 évet meg nem haladó bérbeadás a bizottság, míg a 10 évet meghaladó bérbeadás a Képviselõ-testület hatáskörébe tartozik.

 

 

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:

 

  • Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 13/2006.(IV.27.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lévõ lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról
  • évi LXXVIII. tv. a lakások és helyiségek bérletére valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról.
  • 9/2004.(III.22.) számú rendelet Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

 

 

Az ügyintézés helye, módja, postacíme és az ügyfélfogadás rendje:

 

Az ügyintézés helye:

Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatala

Vagyongazdálkodási osztály

  1. Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. D. épület 2.em.

Az ügyintézés módja:

Személyesen vagy írásbeli meghatalmazott útján, elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség.

Postacím:

  1. Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.

Telefonszám: 06-46/525-161, 525-162

Telefax szám: 06-46/525-115

Ügyfélfogadási idő:  

Hétfő:    13.00 – 16.00

Szerda:   8.00 – 17.00               

Péntek:   8.00 – 12.00

 

 

Leave Your Comment

Agen Roulette Online

Slot Bonus New Member

slot bonus

maxbet

RTP Slot Gacor

judi slot online bonus new member

Slot Bonus New Member

Slot Gacor Maxwin

slot terbaru

Slot RTP Tertinggi

RTP Slot Gacor

slot online

Slot Gacor Maxwin

Slot RTP Tertinggi

agen sbobet

slot deposit pulsa 10rb

Megszakítás