Tisztelt sátoraljaújhelyi állampolgár!

Tisztelt Érdeklődő!

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel különleges jogrendet vezetett be.

Az Alaptörvény 52. cikk (4) bekezdése értelmében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény sarkalatosnak minősülő 46.§ (4) bekezdése alkalmazandó, mely jogszabályhely kimondja: „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A rendelkezések értelmében Sátoraljaújhelyben a város polgármestere gyakorolja a képviselő-testület feladatait és hatáskörét a jelzett korlátozással, így ezen hatáskörben jogosult bármely ügykörben határozatot hozni, akár rendeletet alkotni, mely jogkörében eljárva a szükségesség arányosság elvére figyelemmel döntéseiért felelősséggel tartozik.

Tájékoztatom, hogy a jogi helyzet alapján Sátoraljaújhely Város Képviselő-testülete nem ülésezik, a polgármester a tervezett ülések tárgysorozatát a hozott döntéseket közli a képviselőkkel és a város polgáraival.

A polgármester úr által a veszélyhelyzetben alkotott rendeleteket s meghozott határozatokat az alábbiakban ismertetem meg.

A polgármesteri döntések folyamatos felterjesztéséről a Kormányhivatalhoz a jogszabályban foglalt határidőnek megfelelően gondoskodom.

dr. Rózsahegyi Ferenc sk.
jegyző

 

  Leírás Link Kapcsolódó dokumentum(ok)
 317/2020. (V.14.) Sátoraljaújhely Város Polgármesterének 317/2020. (V.14.) határozata szociális alapon történő lakáshasznosításról  - link - -
 315/2020. (V.11.) Sátoraljaújhely Város Polgármesterének 315/2020. (V.11.) határozata egyes civil szervezetek, egyház támogatásáról  - link - -
 223/2020. (V.07.) Sátoraljaújhely Város Polgármesterének 223/2020. (V.07.) határozata forgalmi rend kialakításáról - link - -
 222/2020. (V.06.) Sátoraljaújhely Város Polgármesterének 222/2020. (V.06.) határozata műfüves pálya bérleti díjának meghatározásáról - link - -
 208/2020. (V.5.) Sátoraljaújhely Város Polgármesterének 208/2020. (V.5.) határozata a Zempléni Vízmű Kft. 2019. évi gazdasági beszámolójának elfogadásáról - link - -
 207/2020. (IV.30.) Sátoraljaújhely Város Polgármesterének 207/2020. (IV.30.) határozata önkormányzati vagyonhasznosításról - link - -
 206/2020. (IV.30.) Sátoraljaújhely Város Polgármesterének 206/2020. (IV.30.) határozata önkormányzati vagyonhasznosításról - link - -
 205/2020. (IV.30.) Sátoraljaújhely Város Polgármesterének 205/2020. (IV.30.) határozata önkormányzati vagyonhasznosításról - link - -
 204/2020. (IV.30.) Sátoraljaújhely Város Polgármesterének 204/2020. (IV.30.) határozata önkormányzati vagyonhasznosításról - link - -
 203/2020. (IV.30.)

Sátoraljaújhely Város Polgármesterének 203/2020. (IV.30.) határozata önkormányzati vagyonhasznosításról

- link - -
 202/2020. (IV.30.)

Sátoraljaújhely Város Polgármesterének 202/2020. (IV.30.) határozata önkormányzati vagyonhasznosításról

- link - -
 201/2020. (IV.30.)

Sátoraljaújhely Város Polgármesterének 201/2020. (IV.30.) határozata aszfalt burkolat javítására szolgáló hősugárzó és ahhoz kapcsolódó tartozékok beszerzéséről 

- link - melléklet
 200/2020. (IV.29.) Sátoraljaújhely Város Polgármesterének 200/2020. (IV.29.) határozata önkormányzati hasznosításról - link - -
 180/2020. (IV.24.) Sátoraljaújhely Város Polgármesterének 180/2020. (IV.24.) határozata szociális alapon történő lakáshasznosításról - link - -
 179/2020. (IV.24.) Sátoraljaújhely Város Polgármesterének 179/2020. (IV.24.) határozata szociális alapon történő lakáshasznosításról - link - -
 121/2020. (IV.17.)

Sátoraljaújhely Város Polgármesterének 121/2020. (IV.17.) határozata a Beszerzések Lebonyolítása Eljárásrendjének Szabályzata jóváhagyásáról

- link - -
 106/2020. (IV.16.)

Sátoraljaújhely Város Polgármesterének 106/2020. (IV.16.) határozata a civil szervezetek 2020. évi közművelődési pályázatának felfüggesztéséről

- link - -
 105/2020. (IV.15.)

Sátoraljaújhely Város Polgármesterének 105/2020. (IV.15.) határozata civil szerveztek támogatásáról 

- link - -
 7/2020. (IV.10.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesterének 7/2020. (IV.10.) önkormányzati rendelete a húsvéti ünnepekre vonatkozó kijárás korlátozásáról

- link - indoklás
 34/2020. (IV.9.)

Sátoraljaújhely Város Polgármesterének 34/2020. (IV.9.) határozata az élelmiszer- és virágpiac húsvét vasárnapi bezárásáról 

- link - -
 33/2020. (IV.9.)

Sátoraljaújhely Város Polgármesterének 33/2020. (IV.9.) határozata a 7073 helyrajzi számú ingatlan elidegenítésre történő meghirdetéséről 

- link - előterjesztés
 32/2020. (IV.9.)

Sátoraljaújhely Város Polgármesterének 32/2020. (IV.9.) határozata intézményi átszervezés véleményezéséről 

- link - -
 31/2020. (IV.9.)

Sátoraljaújhely Város Polgármesterének 31/2020. (IV.9.) határozata intézményi átszervezés véleményezéséről 

- link - -
 30/2020. (IV.9.)

Sátoraljaújhely Város Polgármesterének 30/2020. (IV.9.) határozata intézményi átszervezés véleményezéséről

- link - -
 10/2020. (IV.7.)

Sátoraljaújhely Város Polgármesterének 10/2020. (IV.7.) határozata az Újhelyi Gazdálkodási Kft. ügyvezetőjének megbízásáról 

- link - előterjesztés
 9/2020. (IV.7.)

Sátoraljaújhely Város Polgármesterének 9/2020. (IV.7.) határozata Sátoraljaújhely, Táncsics tér 3/B. társasház felújításával kapcsolatos kötelezettségvállalásról 

- link - -
 8/2020. (IV.7.)

Sátoraljaújhely Város Polgármesterének 8/2020. (IV.7.) határozata Sátoraljaújhely, Táncsics tér 3/A. társasház felújításával kapcsolatos kötelezettségvállalásról 

- link - -
 6/2020. (IV.7.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesterének 6/2020. (IV.7.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

- link - indoklás
 5/2020. (IV.2.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2020. (IV.2.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

- link - -
 7/2020. (III.26.)

Sátoraljaújhely Város Polgármesterének 7/2020. (III.26.) határozata a Városi Uszoda fejlesztéséhez kapcsolódó önerő biztosításáról 

- link - -
 6/2020. (III.26.) Sátoraljaújhely Város Polgármesterének 6/2020. (III.26.) határozata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének és 2019. évi közbeszerzési beszámolójának elfogadásáról  -link - előterjesztés
 5/2020. (III.26.) Sátoraljaújhely Város Polgármesterének 5/2020. (III.26.) határozata a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont magasabb vezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról - link -  előterjesztés
 4/2020. (III.26.)

Sátoraljaújhely Város Polgármesterének 4/2020. (III.26.) határozata a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ magasabb vezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról

- link - előterjesztés
 3/2020. (III.26.) Sátoraljaújhely Város Polgármesterének 3/2020. (III.26.) határozata a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet gazdasági vezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat visszavonásáról - link - -
 2/2020. (III.26.) Sátoraljaújhely Város Polgármesterének 2/2020. (III.26.) határozata a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény benyújtásáról  - link - -
 1/2020. (III.26.)

Sátoraljaújhely Város Polgármesterének 1/2020. (III.26.) határozata Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2020. évi folyószámla-hitel szerződésének módosításáról 

- link - -

  

menu-logo