Tisztelt sátoraljaújhelyi állampolgár!

Tisztelt Érdeklődő!

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel különleges jogrendet vezetett be.

Az Alaptörvény 52. cikk (4) bekezdése értelmében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény sarkalatosnak minősülő 46.§ (4) bekezdése alkalmazandó, mely jogszabályhely kimondja: „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A rendelkezések értelmében Sátoraljaújhelyben a város polgármestere gyakorolja a képviselő-testület feladatait és hatáskörét a jelzett korlátozással, így ezen hatáskörben jogosult bármely ügykörben határozatot hozni, akár rendeletet alkotni, mely jogkörében eljárva a szükségesség arányosság elvére figyelemmel döntéseiért felelősséggel tartozik.

Tájékoztatom, hogy a jogi helyzet alapján Sátoraljaújhely Város Képviselő-testülete nem ülésezik, a polgármester a tervezett ülések tárgysorozatát a hozott döntéseket közli a képviselőkkel és a város polgáraival.

A polgármester úr által a veszélyhelyzetben alkotott rendeleteket s meghozott határozatokat az alábbiakban ismertetem meg.

A polgármesteri döntések folyamatos felterjesztéséről a Kormányhivatalhoz a jogszabályban foglalt határidőnek megfelelően gondoskodom.

dr. Rózsahegyi Ferenc sk.
jegyző

 

  Leírás Link Kapcsolódó dokumentum(ok)
98/2021. (II.24.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2021. (II.24.) határozata a Tokaji Borbarátnők Társasága támogatásának megállapításáról - link - előterjesztés
97/2021. (II.24.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 97/2021. (II.24.) határozata Képviselő-testületi határozat visszavonásáról

- link - előterjesztés
96/2021. (II.18.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 96/2021. (II.18.) határozata önkormányzati vagyonhasznosításról - link - előterjesztés
95/2021. (II.17.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 95/2021. (II.17.) határozata az Újhelyi Gazdálkodási Kft. részére történő tagi kölcsön biztosításáról - link - előterjesztés
94/2021. (II.16.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 94/2021. (II.16.) határozata önkormányzati vagyonhasznosításról - link - előterjesztés
93/2021. (II.15.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 93/2021. (II.15.) határozata az Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezéséről - link - előterjesztés
92/2021. (II.04.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 92/2021. (II.02.) határozata általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezéséről - link - előterjesztés, előterjesztés
91/2021. (II.04.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 91/2021. (II.04.) határozata önkormányzati vagyonhasznosításról - link - előterjesztés
90/2021. (II.02.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2021. (II.02.) határozata lakásigényüket saját erőből megoldani kívánó igénylők helyi támogatására - link - előterjesztés
89/2021. (II.02.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2021. (II.02.) határozata lakásigényüket saját erőből megoldani kívánó igénylők helyi támogatására - link - előterjesztés
10-88/2021. (II.01) Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10-88/2021. (II.01.) határozatai települési támogatás és rendkívüli települési támogatás odaítéléséről - link -  
9/2021. (I.28.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (I.28.) határozata a Sátoraljaújhelyi Polgárőrség Egyesület támogatásáról - link - előterjesztés
8/2021. (I.26.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (I.26.) határozata partnerségi egyeztetés lezárásáról - link - előterjesztés
7/2021. (I.26.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (I.26.) határozata Sárotaljaújhely város településrendezési eszközeinek módosításához
kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességéről
- link - előterjesztés
6/2021. (I.26.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (I.26.) határozata a Rákóczi Szövetség szervezésében magyar iskolában tanuló, határon túli
gyermekek részére "Beiratkozási ösztöndíj" támogatásának megállapításáról
- link - előterjesztés
5/2021. (I.18.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (I.18.) határozata a Dohány Úti Sportpálya használati szabályairól szóló 137/2019. (VII.18.) 
határozatának módosításáról
- link - javaslat
 4/2021. (I.13.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (I.13.) határozata a Közművelődési Díj adományozásáról

- link - javaslat
 3/2021. (I.13.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (I.13.) határozata Sátoraljaújhely Város településrendezési tervének módosításáról - link - előterjesztés, melléklet
 2/2021. (I.8.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (I.8.) határozata önkormányzati vagyonhasznosításról

- link -  előterjesztés
 1/2021.(I.6.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2021. (I.6.) határozata kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében történő pénzeszközátadásról

- link - előterjesztés

  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete

8/2021. (I.26.) határozata

partnerségi egyeztetés lezárásáról 

szerda, 20 január 2021 16:09

Polgármesteri döntések - 2020

Tisztelt sátoraljaújhelyi állampolgár! Tisztelt Érdeklődő! Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel különleges jogrendet vezetett be. Az Alaptörvény 52. cikk (4) bekezdése értelmében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény sarkalatosnak minősülő 46.§ (4) bekezdése alkalmazandó, mely jogszabályhely kimondja:…
Frissítve: szerda, 20 január 2021 16:18

menu-logo