Sátoraljaújhely

t4wetzwz4

RendeletszámLeírásLinkMelléklet(ek)
21/2004. (VIII. 3.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 21/2004. (VIII. 3.) számú rendelete a helyi környezet védelméről- link -
31/2004. (XII. 20.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2004. (XII.20.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról- link -
8/2005. (V. 2.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2005. (V.2.) rendelete Sátoraljaújhely Építési Szabályzatáról- link -
8/2006. (III. 31.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III.31.) rendelete a közterületek rendjéről- link -
39/2006. (XII. 22.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2006. (XII. 22.) rendelete a Sátoraljaújhely Város területén érvényesülő távhőszolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről, valamint a távhőszolgáltatási csatlakozási díjakról- link -
1/2007. (I. 4.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2007.(I.4.) rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról- link -
10/2007. (III. 8.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(III.8.) rendelete a köztisztasági feladatokkal összefüggő tevékenység ellátásáról- link -
12/2007. (III. 12.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (III. 12.) rendelete a lakóépületek felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásról- link -
25/2007. (VII. 7.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselõ- testülete 25/2007. (VII.7.) rendelete a fiatalok életkezdési támogatásáról- link -
35/2008. (X. 30.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2008. (X.30.) rendelete a növények telepítési távolságáról- link -
8/2010. (II. 15.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (II.15.) rendelete fizető parkolóhelyek létesítéséről, valamint üzemeltetésének szabályozásáról- link -
9/2010. ( II. 15. ) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2010. ( II.15. ) rendelete a védett (gyalogos) övezet járműforgalmának korlátozásáról- link -
29/2012. (IX. 12.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelete a Sátoraljaújhely Város Önkormányzatánál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó hivatásetikai alapelvekről, és etikai eljárás szabályairól, valamint a közszolgálati tisztviselőket megillető juttatásokról- link -
39/2012. (XI. 22.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2012.(XI.22.) önkormányzati rendelete az állati hulladékok és állati hullák elszállításáról és ártalmatlanításáról- link -
10/2013. (V. 3.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2013. (V.3.) önkormányzati rendelete növényi hulladék és avar nyílttéri égetéséről- link -
25/2013. (IX. 11.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelete közterületek elnevezésének és házszám-megállapításának szabályairól- link -
26/2013. (IX. 11.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelete a Díszpolgári Cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről- link -
27/2013. (IX. 11.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013.(IX.11.) az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatás célú használatának feltételeiről- link -
12/2014. (VII. 10.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól- link -
21/2014. (XI. 19.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014.(XI.19.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról- link -
24/2014. (XII. 11.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2014.(XII.11.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról- link -
9/2015. (IV. 30.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2015.(IV.30) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2014. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról- link -melléklet 01

melléklet 02

melléklet 03
16/2015. (VI. 29.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(VI.29.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról- link -
21/2015. (IX. 11.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelete a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmények építményadójáról- link -
22/2015. (IX. 11.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelete a telekadóról- link -
24/2015. (IX. 11.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelete a temetők fenntartásáról és üzemeltetéséről- link -
28/2015. (X. 26.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015.(X.26.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról- link -
10/2016. (III. 24.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról- link -
11/2016. (III. 24.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(III.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról- link -
13/2016. (IV. 27.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2016.(IV.27.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2015. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról- link -melléklet
15/2016. (VI. 1.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelete a város jelképeiről, névhasználatának szabályozásáról és ünnepeiről- link -
18/2016. (VI. 22.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016.(VI.22.) önkormányzati rendelete a sportról- link -
19/2016. (VI. 22.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (VI.22.) önkormányzati rendelete a háztartási szennyvíz gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról- link -
34/2016. (XI. 24.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2016.(XI.24.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról- link -
4/2017. (II. 09.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017.(II.09.)önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről- link -melléklet
7/2017. (III. 27.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2017.(III.27.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól- link -
9/2017. (IV. 26.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2017.(IV.26.) rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2016. évi költségvetés végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról- link -melléklet 01
melléklet 02
melléklet 03
19/2017. (VII.11.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2017.(VII.11.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról és működéséről- link -
20/2017.(VII.14.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2017.(VII.14.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól- link-
4/2018.(III.29.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (III.29.) önkormányzati rendelete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL- link -
7/2018.(IV.27.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról- link -melleklet 01
melleklet 02
6/2019.(V.2.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2019.(V.2.) rendelet Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról- link -melléklet 01
melléklet 02
melléklet 03
8/2019.(V.31.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól- link -
10/2019. (VI.18.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (VI.18.) önkormányzati rendelete változtatási tilalom elrendeléséről- link -melléklet
20/2019.(X.31.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2019. (X.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról- link -
21/2019. (X.31.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2019. (X.31.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely város településképének védelméről - link -
3/2020. (II.12.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről- link -
11/2020. (VII.20.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020. (VII.21.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról- link -
13/2020.(VIII.10)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020. (VIIII.10.) önkormányzati reendelete a gyermekjóléti alapellátásról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról- link -
14/2020.(VIII.10)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020. (VIIII.10.) önkormányzati reendelete a helyi közművelődésről- link -
 15/2020.(X.07.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2020.(X.07.) önkormányzati rendelete a lakás és nem lakás célra szolgáló építmények építményadójáról szóló 21/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelet módosításáról- link -
 16/2020.(X.07.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2020.(X.07.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 28/2015.(C.26.) önkormányzati rendelet módosításáról- link -
 17/2020.(X.07.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2020.(X.07.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról- link -
 18/2020.(XI.06.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének  a köztisztviselőkre vonatkozó hivatásetikai alapelvekről, és etikai eljárási szabályairől, valamint a köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 18/2020.(XI.06.) rendelete megalkotására- link -
 20/2020.(XI.25.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2020.(XI.25.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2004.(III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról- link -
 21/2020.(XII.22.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2020.(XII.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 11/2016. (III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról- link -
 22/2020.(XII.22.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2020.(XII.22.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról- link -
 23/2020.(XII.31.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesterének 23/2020.(XII.31.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2004.(III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról- link -
 1/2021 (I.14.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021.(I.14.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Építési Szabályzatáról szóló 8/2005.(V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról- link -
 2/2021 (II.15.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről- link -
3/2021 (III.4)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(III.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 11/2016. (III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról- link -
4/2021 (III.10.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról- link -
5/2021 (III.24.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (III.24.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 34/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról- link -
6/2021.(III.25.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (III.25.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról- link -
7/2021. (IV.9.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IV.9.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Építési Szabályzatáról szóló 8/2005. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról- link -
8/2021. (IV.16.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021.(IV.16.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2004. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról- link -
9/2021. (V.28.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V.28.) rendelet Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról- link -
10/2021. (VI.14.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 7/2017.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról- link -
11/2021. (VII.30.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelete a belteröleten folytatott állattartás szabályairól-link-
12/2021. (VII.30.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelete a közterületeken történő maszkviselés helyi szabályairól szóló 19/2020.(XI.11.) önkormányzati rendelet hatályon kívüli helyezéséről-link-
13/2021 (VII.30.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelete az egyes egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról és működéséről szóló 19/2017.(VII.11) önkormányzati rendelet módosításáról-link-
14/2021 (VIII.30.Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (VIII.30) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról-link-
15/2021 (IX.27.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX.27.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról-link-
16/2021 (IX.27.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 11/2016 (III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról-link-
17/2021 (X.29.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021 (X.29.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról-link-
18/2021 (XI.24.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról-link-
19/2021 (XI.24.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 8/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról-link-
20/2021 (XII.16.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021.(XII.16.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról-link-
21/2021 (XII.16.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2021.(XII.16.) önkormányzati rendelete a vásárok és piacok rendjéről-link-
1/2022 (I.27.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (I.27.) önkormányzati rendelete a Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól-link-

-NJT-
2/2022 (II.15.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelete a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről-link-
3/2022 (II.15.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról-link-
4/2022 (II.24.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022.(II.24.) önkormányzati rendelete  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról-link-
5/2022 (II.24)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022.(II.24.) önkormányzati rendelete  az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról  szóló 11/2016 (III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról-link-
6/2022 (III.3.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022 (III.3.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Építési Szabályzatáról szóló 8/2005. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról-link-
7/2022 (III.28.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022 (III.28.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Építési Szabályzatáról szóló 8/2005. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról-link-
8/2022 (V.25.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022.(V.25.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról-link-
9/2022 (VI.23.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2022.(VI.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről-link-
10/2022 (VI.28.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 11/2016.(III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról-link-
11/2022 (VI.28.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról-link-
12/2022 (VI.28.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelete a gyermekjóléti alapellátásokról-link-
Megszakítás