Sátoraljaújhely

t4wetzwz4

RendeletszámLeírásLinkMelléklet(ek)
21/2004. (VIII. 3.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 21/2004. (VIII. 3.) számú rendelete a helyi környezet védelméről- link -
31/2004. (XII. 20.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2004. (XII.20.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról- link -
8/2005. (V. 2.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2005. (V.2.) rendelete Sátoraljaújhely Építési Szabályzatáról- link -
8/2006. (III. 31.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III.31.) rendelete a közterületek rendjéről- link -
39/2006. (XII. 22.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2006. (XII. 22.) rendelete a Sátoraljaújhely Város területén érvényesülő távhőszolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről, valamint a távhőszolgáltatási csatlakozási díjakról- link -
1/2007. (I. 4.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2007.(I.4.) rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról- link -
10/2007. (III. 8.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(III.8.) rendelete a köztisztasági feladatokkal összefüggő tevékenység ellátásáról- link -
12/2007. (III. 12.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (III. 12.) rendelete a lakóépületek felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásról- link -
25/2007. (VII. 7.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselõ- testülete 25/2007. (VII.7.) rendelete a fiatalok életkezdési támogatásáról- link -
35/2008. (X. 30.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2008. (X.30.) rendelete a növények telepítési távolságáról- link -
8/2010. (II. 15.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (II.15.) rendelete fizető parkolóhelyek létesítéséről, valamint üzemeltetésének szabályozásáról- link -
9/2010. ( II. 15. ) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2010. ( II.15. ) rendelete a védett (gyalogos) övezet járműforgalmának korlátozásáról- link -
29/2012. (IX. 12.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelete a Sátoraljaújhely Város Önkormányzatánál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó hivatásetikai alapelvekről, és etikai eljárás szabályairól, valamint a közszolgálati tisztviselőket megillető juttatásokról- link -
39/2012. (XI. 22.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2012.(XI.22.) önkormányzati rendelete az állati hulladékok és állati hullák elszállításáról és ártalmatlanításáról- link -
10/2013. (V. 3.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2013. (V.3.) önkormányzati rendelete növényi hulladék és avar nyílttéri égetéséről- link -
25/2013. (IX. 11.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelete közterületek elnevezésének és házszám-megállapításának szabályairól- link -
26/2013. (IX. 11.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelete a Díszpolgári Cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről- link -
27/2013. (IX. 11.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013.(IX.11.) az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatás célú használatának feltételeiről- link -
12/2014. (VII. 10.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól- link -
21/2014. (XI. 19.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014.(XI.19.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról- link -
24/2014. (XII. 11.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2014.(XII.11.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról- link -
9/2015. (IV. 30.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2015.(IV.30) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2014. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról- link -melléklet 01

melléklet 02

melléklet 03
16/2015. (VI. 29.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(VI.29.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról- link -
21/2015. (IX. 11.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelete a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmények építményadójáról- link -
22/2015. (IX. 11.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelete a telekadóról- link -
24/2015. (IX. 11.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelete a temetők fenntartásáról és üzemeltetéséről- link -
28/2015. (X. 26.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015.(X.26.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról- link -
10/2016. (III. 24.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról- link -
11/2016. (III. 24.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(III.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról- link -
13/2016. (IV. 27.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2016.(IV.27.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2015. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról- link -melléklet
15/2016. (VI. 1.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelete a város jelképeiről, névhasználatának szabályozásáról és ünnepeiről- link -
18/2016. (VI. 22.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016.(VI.22.) önkormányzati rendelete a sportról- link -
19/2016. (VI. 22.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (VI.22.) önkormányzati rendelete a háztartási szennyvíz gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról- link -
34/2016. (XI. 24.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2016.(XI.24.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról- link -
4/2017. (II. 09.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017.(II.09.)önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről- link -melléklet
7/2017. (III. 27.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2017.(III.27.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól- link -
9/2017. (IV. 26.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2017.(IV.26.) rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2016. évi költségvetés végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról- link -melléklet 01
melléklet 02
melléklet 03
19/2017. (VII.11.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2017.(VII.11.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról és működéséről- link -
20/2017.(VII.14.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2017.(VII.14.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól- link-
4/2018.(III.29.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (III.29.) önkormányzati rendelete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL- link -
7/2018.(IV.27.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról- link -melleklet 01
melleklet 02
6/2019.(V.2.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2019.(V.2.) rendelet Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról- link -melléklet 01
melléklet 02
melléklet 03
8/2019.(V.31.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól- link -
10/2019. (VI.18.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (VI.18.) önkormányzati rendelete változtatási tilalom elrendeléséről- link -melléklet
20/2019.(X.31.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2019. (X.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról- link -
21/2019. (X.31.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2019. (X.31.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely város településképének védelméről - link -
3/2020. (II.12.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről- link -
11/2020. (VII.20.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020. (VII.21.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról- link -
13/2020.(VIII.10)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020. (VIIII.10.) önkormányzati reendelete a gyermekjóléti alapellátásról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról- link -
14/2020.(VIII.10)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020. (VIIII.10.) önkormányzati reendelete a helyi közművelődésről- link -
 15/2020.(X.07.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2020.(X.07.) önkormányzati rendelete a lakás és nem lakás célra szolgáló építmények építményadójáról szóló 21/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelet módosításáról- link -
 16/2020.(X.07.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2020.(X.07.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 28/2015.(C.26.) önkormányzati rendelet módosításáról- link -
 17/2020.(X.07.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2020.(X.07.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról- link -
 18/2020.(XI.06.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének  a köztisztviselőkre vonatkozó hivatásetikai alapelvekről, és etikai eljárási szabályairől, valamint a köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 18/2020.(XI.06.) rendelete megalkotására- link -
 20/2020.(XI.25.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2020.(XI.25.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2004.(III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról- link -
 21/2020.(XII.22.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2020.(XII.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 11/2016. (III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról- link -
 22/2020.(XII.22.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2020.(XII.22.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról- link -
 23/2020.(XII.31.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesterének 23/2020.(XII.31.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2004.(III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról- link -
 1/2021 (I.14.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021.(I.14.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Építési Szabályzatáról szóló 8/2005.(V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról- link -
 2/2021 (II.15.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről- link -
3/2021 (III.4)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(III.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 11/2016. (III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról- link -
4/2021 (III.10.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról- link -
5/2021 (III.24.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (III.24.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 34/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról- link -
6/2021.(III.25.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (III.25.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról- link -
7/2021. (IV.9.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IV.9.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Építési Szabályzatáról szóló 8/2005. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról- link -
8/2021. (IV.16.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021.(IV.16.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2004. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról- link -
9/2021. (V.28.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V.28.) rendelet Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról- link -
10/2021. (VI.14.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 7/2017.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról- link -
11/2021. (VII.30.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelete a belteröleten folytatott állattartás szabályairól-link-
12/2021. (VII.30.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelete a közterületeken történő maszkviselés helyi szabályairól szóló 19/2020.(XI.11.) önkormányzati rendelet hatályon kívüli helyezéséről-link-
13/2021 (VII.30.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelete az egyes egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról és működéséről szóló 19/2017.(VII.11) önkormányzati rendelet módosításáról-link-
14/2021 (VIII.30.Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (VIII.30) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról-link-
15/2021 (IX.27.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX.27.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról-link-
16/2021 (IX.27.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 11/2016 (III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról-link-
17/2021 (X.29.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021 (X.29.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról-link-
18/2021 (XI.24.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról-link-
19/2021 (XI.24.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 8/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról-link-
20/2021 (XII.16.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021.(XII.16.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról-link-
21/2021 (XII.16.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2021.(XII.16.) önkormányzati rendelete a vásárok és piacok rendjéről-link-
1/2022 (I.27.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (I.27.) önkormányzati rendelete a Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól-link-

-NJT-
2/2022 (II.15.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelete a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről-link-
3/2022 (II.15.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról-link-
4/2022 (II.24.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022.(II.24.) önkormányzati rendelete  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról-link-
5/2022 (II.24)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022.(II.24.) önkormányzati rendelete  az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról  szóló 11/2016 (III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról-link-
6/2022 (III.3.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022 (III.3.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Építési Szabályzatáról szóló 8/2005. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról-link-
7/2022 (III.28.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022 (III.28.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Építési Szabályzatáról szóló 8/2005. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról-link-
8/2022 (V.25.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022.(V.25.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról-link-
9/2022 (VI.23.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2022.(VI.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről-link-
10/2022 (VI.28.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 11/2016.(III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról-link-
11/2022 (VI.28.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról-link-
12/2022 (VI.28.)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelete a gyermekjóléti alapellátásokról-link-

Agen Roulette Online

Slot Bonus New Member

slot bonus

maxbet

RTP Slot Gacor

judi slot online bonus new member

Slot Bonus New Member

Slot Gacor Maxwin

slot terbaru

Slot RTP Tertinggi

RTP Slot Gacor

slot online

Slot Gacor Maxwin

Slot RTP Tertinggi

agen sbobet

slot deposit pulsa 10rb

Megszakítás